_Okategoriserad

Kunniga patienter ger bättre forskning!

Följ länk

08 november 2023, 18:24

Nu ska patientmedverkan i forskningsstudier få en starkare ställning. Den europeiska patientakademin, EUPATI, lanserar en utbildning i Sverige som ska öka patienternas kunskaper.

Fokusområden, Lungcancer

Lungcancerdagen 2023

Följ länk

19 oktober 2023, 10:40

Du som på något sätt är drabbad av lungcancer, som patient eller närstående, eller du som arbetar med lungcancer och lungcancerpatienter - LUNGCANCERDAGEN är för dig!

Aktiviteter, Cancerrehabilitering, Konferenser och mässor

10/10: FOKUS Patient® – Cancerforum

Följ länk

27 september 2023, 12:38

Den 10 oktober deltar Nollvision Cancer i Fokus Patient- Cancerforum och talar om Rehabilitering -ett samarbete mellan olika samhällsaktörer. Cancer påverkar ungefär 30 miljoner invånare i EU. Varje år får nära 3 miljoner människor en cancerdiagnos och nära hälften så många avled av cancer.

Krönika, Om Nollvision cancer, Publikationer

Innovativa partnerskap för att uppnå en nollvision för cancer!

Följ länk

26 september 2023, 10:50

För att maximera livskvaliteten för fler patienter och minska cancerriskerna krävs innovation och samarbete. Vi måste tänka utanför boxen när vi utvecklar nya lösningar och användningen av befintliga resurser. Det är dags att anta ett holistiskt synsätt på hälsa och välkomna nyskapande samarbeten mellan vårdsektorn, näringslivet och civilsamhället.

Initiativ och samarbeten, PRIME-ROSE

Kick-off för PRIME-ROSE i Oslo med deltagre från hela Europa

Följ länk

22 september 2023, 11:10

PRIME-ROSE, ett projekt av Horizon EU Cancer Mission, kick-off hölls i Oslo den 19-20 september och samlade cirka 70 deltagare från olika partners över hela Europa.

Aktiviteter, Konferenser och mässor

Nordic Precision Cancer Medicine Conference

Följ länk

15 september 2023, 09:57

We are looking forward to participating at the Nordic Precision Cancer Medicine conference in Oslo during next week. It will be great to take the opportunity and get together with our friends and colleagues within PCM4EU and PRIME-ROSE projects during the two days with focus on initiatives and implementation of precision cancer medicine across the Nordics and Europe. 

Almedalen, Krönika, Testbed Sweden

Den enda tiden att förbereda sig för framtiden är just nu!

Följ länk

30 juni 2023, 09:11

Kliniska studier är en förutsättning för att innovationer ska komma cancerpatienterna till nytta. För att möjliggöra detta har Nollvision cancer tillsammans med Genomic Medicine Sweden (GMS) och SciLifeLab etablerat Testbed Sweden Precision Health Cancer. En tvärsektoriell samverkan mellan en rad aktörer från sjukvård, industri, akademi, myndigheter och patientorganisationer.

Almedalen, Innovation, Krönika, Om Nollvision cancer

MISSIONS: Ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar!

Följ länk

28 juni 2023, 09:50

Cancer är en av våra största globala samhällsutmaningar. För att möta den behöver vi skapa bättre förutsättningar att nyttiggöra data och framgångsrikt implementera ny kunskap, metoder och interventioner. Vi behöver tänka nytt och anta ett helhetsperspektiv på hälsa. Och vi behöver samarbeta på nya sätt mellan hälso- och sjukvårdens olika delar, näringslivet och civilsamhället.

_Okategoriserad, Testbed Sweden

Lansering webb – Testbed Sweden Precision Health Cancer

Följ länk

26 juni 2023, 09:54

Nu har vi lanserat den nya webben för vårt nationella samarbetsprojekt Testbed Swedens Precision Health Cancer!

Aktiviteter, Almedalen, Folkhälsodalen, Hälsopolitisk arena

Almedalen 2023 – den 28 och 29 juni!

Följ länk

18 juni 2023, 17:44

Nollvision cancer och Testbed Sweden Precision Health Cancer arrangerar två evenemang i Almedalen 2023. Nu kan du ta del av båda våra seminarier i efterhand: Hälsa och cancervård med precision - har vi kompetensen? samt Nationellt screeningprogram för lungcancer – dags att agera