Om Nollvision cancer, Pressmeddelande

Satsning på testbädd för kliniska studier inom cancervården får Vinnovastöd

Följ länk

24 september 2021, 08:36

Nollvision cancer och Genomic Medicine Sweden går samman med myndigheter, regioner, akademi, industri- och patientföreningar för att skapa en innovationsmiljö som underlättar införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.

På gång, Samarbete

Var med och analysera precisionsmedicinens möjligheter och utmaningar

Följ länk

07 juli 2021, 11:53

Vad kommer framstegen inom precisionsmedicin innebära för hälso- och sjukvården? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Det ska Nollvision cancer tillsammans med andra analysera och presentera under hösten 2021. Vill du vara med?

Om Nollvision cancer, Pressmeddelande

Roche ny partner i Nollvision cancer

Följ länk

07 juli 2021, 10:52

Nollvision cancer engagerar aktörer över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i uppdraget att eliminera cancer som dödsorsak. Nu blir Roche en del av Nollvision cancer.

Internationella samarbeten, Tidig upptäckt

Knowledge and experience exchange with Sweden: Early detection of lung cancer in never-smokers

Följ länk

06 juli 2021, 17:02

Lung cancer accounts for one in five deaths worldwide. The past few years have seen considerable advances in treatment for lung cancer, yet the prognosis remains low. Lung cancer causes symptoms that come up late in the course of the disease and assessments are complicated. This means that half of the patients have a spread disease at diagnosis.

Tidig upptäckt

Nollvision cancer och behovet av samarbete i tidningen Cancerläkaren

Följ länk

02 juli 2021, 13:40

I det senaste numret av Cancerläkaren, som ges ut av Svensk Onkologisk Förening, blev Nollvision cancer intervjuade om vikten av samarbete, kunskapsutbyte och tidig upptäckt. Även Mikael Johansson, överläkare och onkolog som varit med i Nollvision cancers möten och ser möjligheter för ett screeningprogram för lungcancer, intervjuades.

Behandling och livskvalitet, Om Nollvision cancer

Nollvisionen förutsätter precisionsmedicin och ett starkare samarbete

Följ länk

30 juni 2021, 16:13

Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dö till följd av cancer och att fler ska leva längre och bättre. Detta kan ingen enskild aktör åstadkomma, det förutsätter att vi arbetar metodiskt och målinriktat tillsammans för att snabbare införa nya behandlingar, tekniker och arbetssätt.

covid-19

Kampanj ska få fler att uppsöka vård för cancer och symtom

Följ länk

22 juni 2021, 14:16

Världen är förändrad, cancern är densamma. Så heter kampanjen som AstraZeneca har startat för att uppmärksamma och försöka minska effekterna av covid-19-pandemins påverkan på cancerdiagnostiken.

Om Nollvision cancer

”Nytänkande på alla fronter” – Onkologi i Sverige om Nollvision cancer

Följ länk

17 juni 2021, 11:25

I senaste numret av Onkologi Sverige intervjuades flera personer i Nollvision cancers kärnteam. Om starten, visionen, hur den ska bli verklighet och vikten av samarbete och delaktighet för att få till en förändring.

Internationella samarbeten

Estonia-Sweden workshop on cancer – improving health outcomes through innovation and collaboration

Följ länk

26 maj 2021, 15:32

The aim of Europe’s Beating Cancer Plan is to tackle the entire disease pathway. With its policy objectives, supported by ten flagship initiatives and multiple supporting actions, the Cancer Plan will help Member States turn the tide against cancer. Sweden and Estonia have decided to join forces in this endeavour.

Om Nollvision cancer, Samarbete

Visionsdriven hälsa gör studiebesök hos Nollvision cancer

Följ länk

30 april 2021, 09:12

För att lära av varandra har de fem visionsdrivna innovationsmiljöer som fick finansiering från Vinnova bestämt sig för att göra studiebesök hos varandra. Den 23 april var besöket hos Nollvision cancer.