Ny rapport: Gör missions-driven innovation någon skillnad?

Följ länk

08 juni 2022, 16:16

Möt våra studenter från KI:s masterprogram

Följ länk

25 maj 2022, 14:23

Workshop om motivationen bakom nollvisionen

Följ länk

17 maj 2022, 12:03

Rapport, Samarbete

Ny rapport – Det rehabiliterande samhället

Följ länk

06 maj 2022, 14:54

"Det rehabiliterande samhället – Förslag till en ny syn på cancerrehabilitering" - I denna rapport, framtagen av Mats Tyrstrup, Fatane Salehi och Majid Asgari, får vi ett genomarbetat och vidgat perspektiv på rehabilitering under och efter cancersjukdom.

Nollvision cancer arrangerade seminarium om strålterapi

Följ länk

26 april 2022, 23:08

Ny rapport: Framstegen inom precisionsmedicin

Följ länk

21 april 2022, 15:42

Nollvision cancer i Sjukvårdspodden

Följ länk

17 mars 2022, 08:00

Så arbetar vi missions-orienterat

Följ länk

16 mars 2022, 18:14

Nollvision cancer i Aftonbladet om lungcancerscreening

Följ länk

03 mars 2022, 17:32

Innovation, Precisionsmedicin, Samarbete

Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer

Följ länk

12 januari 2022, 10:10

Innovationsmiljön, med finansiering från Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet Swelife, är en testbädd för kliniska studier som underlättar införande av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården. Initiativtagare är Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS), SciLifeLab och forskningskonsortiet MEGALiT.