Aktuellt, Krönika, Om Nollvision cancer

Samverkan och handling för nollvisionen

Följ länk

07 februari 2024, 19:47

Efter fyra år med Nollvision cancer kan vi konstatera att vi tagit viktiga steg för att komma samman och identifiera och agera inom en rad områden där såväl stegvisa som radikala förändringar krävs om cancer ska transformeras till en botbar eller kronisk sjukdom.

Aktiviteter, Om Nollvision cancer, Världscancerdagen

Grattis Eva Jolly – Årets cancernätverkare 2024

Följ länk

06 februari 2024, 17:05

Nätverket mot cancer instiftade hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare vid Världscancerdagen 2015. Hedersutmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och möjligheter till optimal vård.

_Okategoriserad

Blogg – Stockholm Science City

Följ länk

05 februari 2024, 17:39

Var tredje svensk får någon gång under sin livstid ett cancerbesked. Sjukdomen innebär inte bara ett lidande för patienten utan också en betydande kostnad för samhället. Det finns därför ett stort behov av forskning och utveckling för att förbättra diagnosmetoder och behandlingar.

Om Nollvision cancer

Så fick de Nollvision cancer att utvecklas – mot alla oddds

Följ länk

18 december 2023, 11:58

Från noll till mer än hundra på fyra år. Så kan man beskriva utvecklingen inom den Vinnova-finansierade innovationsmiljön Nollvision cancer som grundades 2019.

Folkhälsodalen

Kompetensförsörjningen – en ödesfråga för svensk cancervård – Folkhälsodalen 2023

Följ länk

24 november 2023, 12:25

Tillsammans kan vi adressera ovan och därmed lyfta dagens och morgondagens cancervård genom konkreta, vägvinnande satsningar! Se vårt seminarium från Folkhälsodalen 2023 här!

Rapport

Ny rapport visar vägen framåt för precisionsmedicin i Sverige

Följ länk

17 november 2023, 12:52

Nollvision cancer och Lif har tagit fram en uppföljningsrapport till den rapport som publicerades 2021 om status i arbetet med att implementera precisionsmedicin i Sverige

_Okategoriserad

Kunniga patienter ger bättre forskning!

Följ länk

08 november 2023, 18:24

Nu ska patientmedverkan i forskningsstudier få en starkare ställning. Den europeiska patientakademin, EUPATI, lanserar en utbildning i Sverige som ska öka patienternas kunskaper.

Fokusområden, Lungcancer

Lungcancerdagen 2023

Följ länk

19 oktober 2023, 10:40

Du som på något sätt är drabbad av lungcancer, som patient eller närstående, eller du som arbetar med lungcancer och lungcancerpatienter - LUNGCANCERDAGEN är för dig!

Aktiviteter, Cancerrehabilitering, Konferenser och mässor

10/10: FOKUS Patient® – Cancerforum

Följ länk

27 september 2023, 12:38

Den 10 oktober deltar Nollvision Cancer i Fokus Patient- Cancerforum och talar om Rehabilitering -ett samarbete mellan olika samhällsaktörer. Cancer påverkar ungefär 30 miljoner invånare i EU. Varje år får nära 3 miljoner människor en cancerdiagnos och nära hälften så många avled av cancer.

Krönika, Om Nollvision cancer, Publikationer

Innovativa partnerskap för att uppnå en nollvision för cancer!

Följ länk

26 september 2023, 10:50

För att maximera livskvaliteten för fler patienter och minska cancerriskerna krävs innovation och samarbete. Vi måste tänka utanför boxen när vi utvecklar nya lösningar och användningen av befintliga resurser. Det är dags att anta ett holistiskt synsätt på hälsa och välkomna nyskapande samarbeten mellan vårdsektorn, näringslivet och civilsamhället.