Innovation, Precisionsmedicin, Samarbete

Test Bed Sweden for Precision Cancer Care

Följ länk

12 januari 2022, 10:10

Innovationsmiljön, med finansiering från Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet Swelife, är en testbädd för kliniska studier som underlättar införande av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården. Initiativtagare är Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS), SciLifeLab och forskningskonsortiet MEGALiT.

Prevention, Workshop

Grand Challenge – workshop om primärprevention av hudcancer

Följ länk

22 december 2021, 10:45

Grand Challenges är en tävlingsdriven innovationsform för att accelerera lösningar och innovation för ett hållbart samhälle. Är du en aktör med idéer och påverkan på hur barn och vuxna skyddas från solen? Då är du mer än välkommen att skicka in en intresseanmälan.

Seminarium

Sweden Innovation Days 17–20 januari

Följ länk

22 december 2021, 09:20

Den 17–20 januari anordnas Sweden Innovation Days. Under dag två den 18:e januari hålls fokus på 'Preventative health and well-being'.

Konferenser och mässor, Tidig upptäckt

Viktiga samtal på Folkhälsodalen den 6 december – Nollvision cancer lyfte den livsviktiga frågan om lungcancerscreening

Följ länk

06 december 2021, 11:04

Lungcancer är den vanligaste cancerdödsorsaken i Sverige och i resten av världen. I Sverige är ökningen särskilt tydlig bland kvinnor och fler kvinnor dör nu av lungcancer än av bröstcancer.

Pressmeddelande, Tidig upptäckt

Ny rapport från IHE: Screening för lungcancer kan rädda 143 liv per år

Följ länk

06 december 2021, 09:04

Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall i Sverige. Under 2019 insjuknade 4300 personer i lungcancer och 3600 dog i sjukdomen. IHE:s rapport visar att riktad screening för lungcancer kan både rädda liv och vara kostnadseffektiv.

Pressmeddelande, Samarbete

Nytt partnerskap mellan de nordiska länderna och Nederländerna för kliniska studier inom cancer

Följ länk

26 november 2021, 14:35

De nordiska länderna tillsammans med Nederländerna har ingått ett strategiskt partnerskap kring kliniska studier inom cancerområdet. Från Sverige deltar den kliniska cancerstudien MEGALiT.

Prevention, Samarbete

Europe’s Beating Cancer: implementation roadmap

Följ länk

26 november 2021, 13:59

Europeiska komissionen har publicerat en roadmap för att följa genomförandet och utvecklingen av EU Beating Cancer Plan. Nollvision cancer var med i konsultationsprocesserna kring framtagandet av planen för snart ett år sedan. EU Beating Cancer Plan fokuserar på var EU kan göra mest nytta när det kommer till prevention av cancer och livskvalitet för cancerpatienter.

Konferenser och mässor, Tidig upptäckt

Nollvision cancer deltog under Lungcancerdagen 2021

Följ länk

15 november 2021, 12:22

Genom opinion och information vill Lungcancerföreningen minska antalet personer som insjuknar i lungcancer i Sverige. Patienter, anhöriga, vårdprofession och industri samlades under Lungcancerdagen för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Precisionsmedicin, Rapport

Rapport om precisionsmedicin och hälsodata i Europa

Följ länk

05 november 2021, 13:34

Myndigheten Vård och omsorgsanalys har gjort en internationell kartläggning över sju europeiska länders arbete med precisionsmedicin och hälsodata. Innehållet ska fungera som underlag för fortsatta diskussioner och analys.

Internationella samarbeten, Prevention, Workshop

Vision Zero Cancer & OECD OPSI: workshop on mission driven innovation around personalised medicine

Följ länk

08 oktober 2021, 15:58

Vision Zero Cancer together with OECD Observatory of Public Sector Innovation met together with around 60 participants, speakers, and panellists for a Mission-oriented Innovation Bootcamp.