Testbed Sweden

Testbed Sweden Precision Health Cancer

Följ länk

03 maj 2023, 18:06

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier - för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.

Cancerrehabilitering, Folkhälsodalen, Hälsopolitisk arena, Precisionsmedicin

Folkhälsodalen 29/3 2023: Cancerrehabilitering med precision!

Följ länk

26 mars 2023, 12:11

Cancerrehabilitering med precision - hur skapar vi förutsättningar för mesta möjliga hälsa och livskvalitet? Varje år insjuknar ungefär 65 000 personer i cancer i Sverige, och enligt prognoser kommer antalet drabbade att öka i framtiden. Eftersom behandlingsmetoderna hela tiden förbättras kommer också allt fler att leva med sjukdomen under lång tid, kanske många år.

Fokusområden, Nationella samarbeten, Prevention

Impact Innovation: Prevention 360

Följ länk

15 februari 2023, 13:25

Prevention 360 är en förstudie av AI Sverige tillsammans med Nollvision Cancer, Informationsdriven Vård, Prevention Barnfetma och Fokus Patient.

Prevention, Seminarium och workshops, Tidig upptäckt och diagnos

Gyncancerdagen 2023

Följ länk

14 februari 2023, 14:03

Nätverket mot gynekologisk cancer anordnar i år Gyncancerdagen, lördag 25 mars! Dagen som i år är helt digital, innehåller spännande föredrag och diskussioner om bland annat de olika gyncancerdiagnoserna, sena biverkningar, ärftlighet och närståendestöd. Sist men absolut inte minst kommer vi ha en högaktuell diskussion om hur vården kan bli mer jämlik och vi gästas då av representanter från de nationella vårdprogrammen inom gynekologisk cancer. Detta är helt enkelt en dag du INTE vill missa!

Prevention, Screening

”Inför screening mot fler sorters cancer – och snabbt”

Följ länk

01 februari 2023, 11:18

Under 2021 passerade cancer för första gången hjärt-kärlsjukdomar som den vanligaste dödsorsaken i en region. Detta trots en fantastisk utveckling med nya diagnosmetoder och behandlingar. Prevention är första prioritet, men vi måste också bli bättre på att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt, skriver sex företrädare för cancerområdet.

Aktuellt, Fokusområden, Internationella samarbeten

Nollvision cancer är stolta att vara en del av Community 365 – European Cancer Organisation

Följ länk

01 februari 2023, 11:07

Nollvision Cancer är nu en del av Community 365 som arbetar för tillhandahålla idéer, vägledning, praktiskt stöd och resurser för arbetet med att sammankalla intressenter och skapa konsensus i den europeiska cancergemenskapen.

Debatt, Krönika, Publikationer

En kamp för hela EU med Sverige i centrum

Följ länk

31 januari 2023, 11:29

Cancer är en sjukdom vi inte kan besegra ensamma. Det blir extra tydligt när vi ser hur antalet cancerdiagnoser ökar för varje år som går trots att den medicinska forskningen varje dag tar stora steg framåt. Mer behöver göras om vi ska omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom, i såväl Sverige som i övriga Europa och resten av världen.

Internationella samarbeten, Konferenser och mässor, Seminarium och workshops

EU Beating Cancer Plan Event

Följ länk

31 januari 2023, 09:52

The 31st of January we met our colleagues and friends from all over Europe in Stockholm. To discuss how to most effectively join forces to ensure an effective and equitable implementation of the Beating Cancer Plan and the Cancer Mission all over Europe and beyond to reduce the burden of cancer on our societies.

Internationella samarbeten, Rapport

Nu finns rapporten från European Cancer Summit 2022!

Följ länk

18 december 2022, 12:52

Ta del av rapporten från European Cancer Summit 2022, Delivering Effective & Equitable Care Together!

Krönika, Publikationer

Mod, tillit och handlingskraft

Följ länk

31 oktober 2022, 22:58