Nollvision cancer är en aktiv part i europeiska forsknings- och innovationsprojekt och samarbetar med aktörer i andra länder i uppdraget att utveckla cancervården och samtidigt stärka Sverige som en av världens ledande life science nationer. Arbetet är ett led i att påskynda en rättvis implementering av precisionsdiagnostik och behandling för cancerpatienter.

Aktörer

Etablering av Cancer Mission Hubs: Nätverk och synergier

ECHoS, är ett projekt som syftar till att säkerställa genomförandet av Cancermissionens aktiviteter i alla medlemsländer genom att etablera och utveckla Cancer Mission Hubs som verkar på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer om ECHoS
Följ länk

DIGICORE

Ett pan-europeiskt forskningsnätverk byggt för att påskynda implementeringen av precision onkologi i Europa. DIGICORE främjar och utrustar cancercenter i deras användning av rutinmässiga elektroniska hälsojournaler (EHR) och molekylär diagnostisk information (MDX) för försöksautomatisering, verkliga resultatforskning, digital diagnostik och vårdkvalitet.

Läs mer om DIGICORE >>>
Följ länk

Community 365 – European Cancer Organisation

En grupp av välgörenhets-, filantropi- och industribidragsgivare till Focused Topic Networks inom European Cancer Organisation. Community 365 tillhandahåller idéer, vägledning, praktiskt stöd och resurser för sitt arbete med att sammankalla intressenter och skapa konsensus i den europeiska cancergemenskapen.

Läs mer om Community 365 >>>
Följ länk

INDIA-SWEDEN HEALTHCARE INNOVATION CENTRE

India-Sweden Healthcare Innovation Centre är tänkt att utveckla ett ekosystem av öppen innovation som nystartade företag och vårdleveransintressenter kan använda för att samarbeta och ta itu med nuvarande och framtida utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn i Indien. Denna plattform kommer att möjliggöra utveckling och uppskalning av lösningar genom sparsam innovation för prisvärd och tillgänglig sjukvård i linje med målen för Indiens regering

Läs mer om initiativet här >>>
Följ länk

Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster är ett onkologiskt forsknings- och industrikluster dedikerat till att förbättra livet för cancerpatienter genom att påskynda utvecklingen av nya cancerdiagnostik och behandlingar. En nationell ideell medlemsorganisation med fler än 90 medlemmar som består av universitetssjukhus, forskningscentra, patientorganisationer, nystartade företag och bioteknikföretag, globala läkemedels- och teknikföretag, investerare, finansiella institutioner samt tjänsteleverantörer – alla verksamma inom cancerområdet. Tillsammans täcker de hela onkologins värdekedja, från explorativ forskning till att leverera nya terapier och diagnostik till patienter över hela världen.

Läs mer om Oslo Cancer Cluster >>>
Följ länk

Kunskap delas över gränser

Nollvision cancer anordnar och deltar i internationella möten för att utbyta kunskap och lära av varandras projekt, resultat och tankar.

Internationella aktiviteter
Följ länk

Det här är vi

Nollvision cancer ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Om Nollvision cancer
Följ länk