Nollvision cancer samarbetar med aktörer i andra länder i uppdraget att utveckla cancervården och samtidigt stärka Sverige som en av världens ledande life science nationer.

Aktörer:

DiGital Institute for Cancer Outcomes REsearch (digicore-cancer.eu)

India-Sweden Healthcare Innovation Centre

Oslo Cancer Cluster

Kunskap delas över gränser

Nollvision cancer anordnar och deltar i internationella möten för att utbyta kunskap och lära av varandras projekt, resultat och tankar.

Internationella aktiviteter
Följ länk

Det här är vi

Nollvision cancer ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Om Nollvision cancer
Följ länk