Här hittar du våra pressmeddelanden och debattartiklar.

Nollvision cancer är en svensk innovationsmiljö som engagerar aktörer över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i uppdraget att eliminera cancer som dödsorsak. Grundarna är Regionala cancercentrum i samverkan på Sveriges Kommuner och Regioner, Handelshögskolan i Stockholm, AstraZeneca och Elekta. Miljön drivs som ett partnerskap, lett av ett kontor på House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm.

Har du frågor? Kontakta oss på [email protected]

26 nov 2021: Nytt partnerskap mellan de nordiska länderna och Nederländerna för kliniska studier inom cancer Följ länk

De nordiska länderna tillsammans med Nederländerna har ingått ett strategiskt partnerskap kring kliniska studier inom cancerområdet. Från Sverige deltar den kliniska cancerstudien MEGALiT.

24 sep 2021: Satsning på testbädd för kliniska studier inom cancervården får Vinnovastöd Följ länk

Nollvision cancer och Genomic Medicine Sweden går samman med myndigheter, regioner, akademi, industri- och patientföreningar för att skapa en innovationsmiljö som underlättar införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.

7 juli 2021: Roche ny partner i Nollvision cancer Följ länk

Nollvision cancer engagerar aktörer över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i uppdraget att eliminera cancer som dödsorsak. Nu blir Roche en del av Nollvision cancer.

16 feb 2021: Patienter och närstående ska bli mer delaktiga i precisionsmedicin Följ länk

Nollvision cancer arrangerar tillsammans med GMS, Roche och Bayer fortbildningsträffar för patient- och närståendeföreträdare. Detta för att öka kunskapen om precisionsmedicin, hur det kan göra cancervården bättre och skillnaden det kan göra i patienters liv.

12 feb 2021: Nollvision cancer blir värd för forskningsnätverk Följ länk

Bättre precision i cancerbehandlingen och uppföljningen av enskilda patienters cancersjukdom är ett steg på vägen för att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Partnership for Precision Medicine in Cancer och Nollvision cancer går samman för att accelerera forskningen om precisionsmedicin, som sedan kan göra nytta för varje cancerpatient.

18 nov 2020: Nollvision cancer skriver under debattartikel om antibiotikaresistens Följ länk

På europeiska antibiotikadagen skrev flera debattörer från cancerområdet att arbetet mot antibiotikaresistens måste få mycket högre prioritet. Sverige behöver komplettera sin strategi med handling och ta ett ledarskap internationellt. För att säkra allas rätt till effektiva antibiotika.