Från noll till mer än hundra på fyra år. Så kan man beskriva utvecklingen inom den
Vinnova-finansierade innovationsmiljön Nollvision cancer som grundades 2019. Idag
är Nollvision cancer, som samlar aktörer från akademin, vården, industrin och Handelshögskolan, en viktig del av både cancer-Sverige och EU:s övergripande cancerplan.
– Cancer är en sjukdom som påverkar hela samhället. Vi har lagt grunden till ett hållbart
och gränsöverskridande samarbete med målet att förnya cancervården, säger ledaren och
medgrundaren Ebba Hallersjö Hult.

Tidningen Onkologi i Sverige, uppmärksammar Nollvision cancer i sitt senaste nummer.