Färre ska bli sjuka och dö i cancer. För att det ska gå behöver vi tänka nytt. Både när det gäller att utveckla nya lösningar och att bli bättre på att använda det som finns.

Många bra tankar och insatser finns redan – Nollvision cancer vill vara ytan där alla kan samlas. Från beteendevetare och teknikutvecklare till folkhälsospecialister, läkare och sköterskor. Här samlas vi för att tillsammans hitta lösningarna som förändrar cancervården och räddar liv.

Nollvision cancer har identifierat fem olika områden som är i särskilt behov av förnyelse. Områdena är inte ömsesidigt uteslutande, snarare tätt sammanflätande.

Mycket cancer går att förebygga

En tredjedel av all cancer beror på levnadsvanor. Det innebär att en tredjedel av all cancer går att förebygga. Och om färre blir sjuka så minskar vi människors lidande, ökar folkhälsan och sparar samhällets resurser. Frågan är – hur?

Prevention
Följ länk

Hur ser vi cancern snabbare?

Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Med nya system och kunskaper kan vi fånga upp symptom tidigare och snabbare komma till behandling. Och får större chanser att nå nollvisionen.

Tidig upptäckt och diagnos
Följ länk

Bättre behandling, bättre liv

Cellgifter ger sig på även friska celler. Vi vill hitta mer precis behandling, med fokus på målet och på att ge så lite biverkningar som möjligt. Både under och efter behandling. För det handlar inte bara om att överleva, utan också om att fortsätta leva.

Behandling och livskvalitet
Följ länk

Dialog förbättrar forskningen

Vården har blivit mer och mer produktionsinriktad. Det tror vi är fel väg att gå. Dels är det svårt för personalen att återhämta sig, dels minskar tiden till forskning och studier. Och forskning och studier är helt avgörande för att utveckla vården och driva innovation.

Forskning, kliniska prövningar och register
Följ länk

Går det att organisera innovation?

Köer, krångliga bokningssystem och tajta scheman. Sveriges cancervård är pressad. För att göra situationen bättre för både personal och patienter behöver vi hitta sätt att organisera och använda resurserna smartare.

Organisation, ekonomi och etik
Följ länk