Den 23-24 april kommer Vision Zero Cancer/SIR att vara på Nordic Precision Medicine Forum i Stockholm och organisera en workshop om ramverk för bedömning av effekter för implementering av precisionsmedicin. Faciliterad av EFIS Center kommer resultatet av workshopen ”Brace Yourself for Impact – Impact models for Precision Medicine Implementation” att vara den första av tre effektmodeller för ECHoS, EU:s canceruppdragshubbar, och fungera som en fallstudie och prototyp för hur samhällen kan självbedöma effekten av sina insatser för att besegra cancer. I sann anda av EU:s canceruppdrag bygger workshopen på mångfaldig expertis – från missionsdriven innovation och förändring i komplexa system till utformning av ramverk för bedömning av effekter och hur man implementerar rättvis och hållbar precisionsmedicin – arbetet är ett samarbete mellan Nollvision cancer/ SIR, ECHoS, PCM4EU, PRIME-ROSE med stöd från Precision Medicine Forum!

Nordic Precision Medicine Forum

Som den ledande mötesplatsen för precisionsmedicin i Norden har Nordic Precision Medicin Forum sedan 2016 samlat ledande experter från regeringen, industri, teknik, forskning och hälso- och sjukvård för att dela kunskap och skapa kontakter. År 2024 kommer dessa experter inom precisionsmedicin återigen att samlas i Stockholm för Nordic Precision Medicine Forum.

ECHoS

ECHOS (Establishing Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) är ett projekt som syftar till att säkerställa genomförandet av Cancer Mission-aktiviteterna i alla medlemsländer genom att etablera och utveckla Cancer Mission Hubs som verkar på nationell, regional och lokal nivå.

PCM4EU

PRIME-ROSE

European Future Innovation System Centre

European Future Innovation System (EFIS) Centre är ett ideellt (ASBL) policylabb som etablerades i december 2014. Deras experter har omfattande erfarenhet av alla aspekter av forsknings- och innovationspolitik och ekosystemsstyrning. EFIS utmanar status quo med nya insikter, begrepp, metoder och analyser inom politik och praxis. Är engagerade i att hjälpa beslutsfattare inom offentlig sektor att utforma och genomföra framtidens forsknings- och innovationsystem.