Nollvision cancer är en svensk forsknings- och innovationsmiljö som engagerar aktörer över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i uppdraget att eliminera cancer som dödsorsak. Grundarna är Regionala cancercentrum i samverkan på Sveriges Kommuner och Regioner, Handelshögskolan i Stockholm, AstraZeneca och Elekta. Nollvision cancer drivs som ett partnerskap och leds av ett kontor på House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm.

Partners:

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. De arbetar med att forska fram, utveckla och producera behandlingar för många av våra mest allvarliga sjukdomar. 

Elekta

I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. De jobbar för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det.

Regionala cancercentrum i samverkan

logotyp för RCC i samverkan

RCC i samverkan ska tillsammans med regionerna genomföra nationella cancerstrategins intentioner, bland annat genom att skapa nationell samsyn och samordning av vårdprogram, kvalitetsregister och läkemedelsregimer. Detta för att skapa en mer jämlik cancervård i hela landet.

Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom precisionsmedicin – en strategi som syftar till att ge rätt patient rätt behandling i rätt tid.

Stockholm School of Economics

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education.

Sveriges kommuner och regioner

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. De är en politiskt styrd organisation och styrelsen består av förtroendevalda från kommuner och regioner.

En ambitiös vision

Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dö till följd av cancer. Tillsammans räddar vi liv och ser till att fler lever längre och bättre.

Så ska vi nå nollvisionen
Följ länk

Så skapar vi systemtransformation

Ingen ska dö till följd av cancer. För att nå visionen bidrar vi till flera insatser som ska skapa systemtransformation i cancervården.

Till insatserna
Följ länk