Vinnova finansierar och stödjer långsiktiga, visionära innovationsmiljöer som engagerar aktörer över hela samhället för att tillsammans göra skillnad för invånares hälsa.

De första fem visionsdrivna innovationsmiljöerna inom hälsa etablerades i november 2019. Nollvision cancer är en av dem. Vinnova planerar att finansiera innovationsmiljöerna med sammanlagt 125 miljoner kronor under fem år, varav 50 miljoner beslutats för de första två åren. Målet är att dessa samarbeten ska leva vidare även efter att Vinnovas finansiering upphör. 

Innovationsmiljöerna är:

Ingen ska behöva dö av cancer

Vi har tagit oss an uppgiften att göra cancer till en botbar eller kronisk sjukdom. Det gör vi med hjälp av mätbara mål och systematiskt arbete.

Så ska vi nå nollvisionen
Följ länk

Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet

Vinnova har som uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. De arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

Till Vinnova
Följ länk