Ett missionsorienterat arbetssätt bidrar till systemförändring. Välkommen till Cancer Mission Day, en dag dedikerad åt att utforska innovativa samarbeten för att utveckla och stärka cancerprevention, behandling och livskvalitet. En mix av seminarier, workshops och nätverkande arrangeras av Nollvision cancer och Testbed Sweden Precision Health Cancer i samarbete med aktörer såsom All.Can, Cancerfonden, Genomic Medicine Sweden, Regionala cancercentrum i samverkan, SciLifeLab och Ung Cancer.

Läs mer om Cancer Mission Day här!