Internationella samarbeten, Tidig upptäckt

Knowledge and experience exchange with Sweden: Early detection of lung cancer in never-smokers

Följ länk

06 juli 2021, 17:02

Lung cancer accounts for one in five deaths worldwide. The past few years have seen considerable advances in treatment for lung cancer, yet the prognosis remains low. Lung cancer causes symptoms that come up late in the course of the disease and assessments are complicated. This means that half of the patients have a spread disease at diagnosis.

Tidig upptäckt

Nollvision cancer och behovet av samarbete i tidningen Cancerläkaren

Följ länk

02 juli 2021, 13:40

I det senaste numret av Cancerläkaren, som ges ut av Svensk Onkologisk Förening, blev Nollvision cancer intervjuade om vikten av samarbete, kunskapsutbyte och tidig upptäckt. Även Mikael Johansson, överläkare och onkolog som varit med i Nollvision cancers möten och ser möjligheter för ett screeningprogram för lungcancer, intervjuades.

Behandling och livskvalitet, Om Nollvision cancer

Nollvisionen förutsätter precisionsmedicin och ett starkare samarbete

Följ länk

30 juni 2021, 16:13

Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dö till följd av cancer och att fler ska leva längre och bättre. Detta kan ingen enskild aktör åstadkomma, det förutsätter att vi arbetar metodiskt och målinriktat tillsammans för att snabbare införa nya behandlingar, tekniker och arbetssätt.

covid-19

Kampanj ska få fler att uppsöka vård för cancer och symtom

Följ länk

22 juni 2021, 14:16

Världen är förändrad, cancern är densamma. Så heter kampanjen som AstraZeneca har startat för att uppmärksamma och försöka minska effekterna av covid-19-pandemins påverkan på cancerdiagnostiken.

Om Nollvision cancer

”Nytänkande på alla fronter” – Onkologi i Sverige om Nollvision cancer

Följ länk

17 juni 2021, 11:25

I senaste numret av Onkologi Sverige intervjuades flera personer i Nollvision cancers kärnteam. Om starten, visionen, hur den ska bli verklighet och vikten av samarbete och delaktighet för att få till en förändring.

Internationella samarbeten

Estonia-Sweden workshop on cancer – improving health outcomes through innovation and collaboration

Följ länk

26 maj 2021, 15:32

The aim of Europe’s Beating Cancer Plan is to tackle the entire disease pathway. With its policy objectives, supported by ten flagship initiatives and multiple supporting actions, the Cancer Plan will help Member States turn the tide against cancer. Sweden and Estonia have decided to join forces in this endeavour.

Om Nollvision cancer, Samarbete

Visionsdriven hälsa gör studiebesök hos Nollvision cancer

Följ länk

30 april 2021, 09:12

För att lära av varandra har de fem visionsdrivna innovationsmiljöer som fick finansiering från Vinnova bestämt sig för att göra studiebesök hos varandra. Den 23 april var besöket hos Nollvision cancer.

Intervju

Forskare följer Nollvision cancer för framtida innovation

Följ länk

28 april 2021, 09:09

Är miljöer som Nollvision cancer en bra lösning för att snabba på innovation? Det ska doktoranden John-Erik Bergkvist forska på – metodiken för att bygga en visionsdriven innovationsmiljö.

Internationella samarbeten

Sweden-Russia experience exchange on lung cancer – accelerating innovation to improve survival and quality of life for people with lung cancer

Följ länk

27 april 2021, 16:58

Around 60 experts gathered during the virtual experience exchange between Sweden and Russia as part of a collaboration between the Association of Oncologists of Russia and Vision Zero cancer, aided by Business Sweden and the Embassy of Sweden to the Russian Federation.

Insats, Tidig upptäckt

Strukturerade svar kan spara tid och rädda liv

Följ länk

19 april 2021, 08:44

För att ställa en cancerdiagnos krävs prover och analyser från en patolog. Men patologer i olika regioner skriver sina utlåtanden på olika sätt. Det gör kvaliteten ojämn och svaren svåra att analysera. Standardiserade svarsmallar kan förändra detta, och få alla patologer att svara på ett enhetligt sätt i hela Sverige.