Internationella samarbeten

Sweden-Russia experience exchange on lung cancer – accelerating innovation to improve survival and quality of life for people with lung cancer

Följ länk

27 april 2021, 16:58

Around 60 experts gathered during the virtual experience exchange between Sweden and Russia as part of a collaboration between the Association of Oncologists of Russia and Vision Zero cancer, aided by Business Sweden and the Embassy of Sweden to the Russian Federation.

Insats, Tidig upptäckt

Strukturerade svar kan spara tid och rädda liv

Följ länk

19 april 2021, 08:44

För att ställa en cancerdiagnos krävs prover och analyser från en patolog. Men patologer i olika regioner skriver sina utlåtanden på olika sätt. Det gör kvaliteten ojämn och svaren svåra att analysera. Standardiserade svarsmallar kan förändra detta, och få alla patologer att svara på ett enhetligt sätt i hela Sverige.

Behandling och livskvalitet, Tidig upptäckt, Workshop

Precisionsmedicin kan göra vården effektivare, jämlikare och bättre

Följ länk

30 mars 2021, 14:18

One size fits all gäller inte längre. Precisionsmedicin har nått flera framsteg de senaste åren. Snabb utveckling i forskning och teknologi skapar förutsättningar för en systemtransformation. Men med det följer utmaningar och konsekvenser – men vilka? Och vad är precisionsmedicin egentligen? Det diskuterade runt 60 deltagare på ett digitalt rundabordssamtal.

Intervju, Prevention

Stor potential att minska insjuknandet i cancer

Följ länk

12 mars 2021, 08:57

Individanpassat stöd för att uppnå eller bibehålla hälsosamma levnadsvanor borde vara en naturlig del i dialogen mellan hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och dess närstående. Det säger RCC i samverkan i sin nationella plan för att förebygga cancer, där de även berättar hur de ska stödja vården och driva förändring de närmsta åren.

Konferenser och mässor

Intervju med Nollvision cancer på internationell kongress

Följ länk

04 mars 2021, 13:39

Den 28–31 januari hölls 2020 World Conference on Lung Cancer digitalt. Nollvision cancers Hans Hägglund och Ebba Hallersjö Hult intervjuades om den svenska innovationsmiljön som ska bidra till systemtransformation i vården.

Behandling och livskvalitet, Pressmeddelande

Patienter och närstående ska bli mer delaktiga i precisionsmedicin

Följ länk

16 februari 2021, 08:52

Nollvision cancer arrangerar tillsammans med Genomic Medicine Sweden, Roche och Bayer fortbildningsträffar för patient- och närståendeföreträdare. Detta för att öka kunskapen om precisionsmedicin, hur det kan göra cancervården bättre och skillnaden det kan göra i patienters liv.

Forskning, kliniska prövningar och register, Pressmeddelande

Nollvision cancer blir värd för forskningsnätverk

Följ länk

12 februari 2021, 17:07

Bättre precision i cancerbehandlingen och uppföljningen av enskilda patienters cancersjukdom är ett steg på vägen för att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Partnership for Precision Medicine in Cancer och Nollvision cancer går samman för att accelerera forskningen om precisionsmedicin, som sedan kan göra nytta för varje cancerpatient.

Behandling och livskvalitet, Intervju

Så kan Sverige få en strålande framtid

Följ länk

09 februari 2021, 15:41

Allt fler patienter behöver strålbehandling. Men strålbehandling är ett område där forskningen i Sverige halkat efter internationellt. Hur vänder vi utvecklingen? Hur gör vi så att strålbehandlingen fortsätter att utvecklas och bli bättre så att fler patienter överlever och kan leva ett bättre liv med mindre biverkningar?

Prevention, Tidig upptäckt, Workshop

Tvärsektoriell innovation för att förebygga och upptäcka lungcancer tidigt

Följ länk

02 februari 2021, 15:36

Hur får vi färre att bli sjuka och dö i cancer? Vilka hinder behöver vi komma över? Och hur samarbetar vi på bästa sätt? Framtidens cancervård behöver svar på sådana frågor – vilket var det vi försökte hitta under två workshoptillfällen om prevention och tidig upptäckt av lungcancer.

Prevention, Workshop

Proaktivitet och prevention med sikte på nollvisionen

Följ länk

18 december 2020, 13:18

Att förbättra människors levnadsvanor är en förutsättning för att nå nollvisionen. Därför samlade vi ett flertal aktörer från olika delar av samhället för en workshop om prevention med koppling till lungcancer.