Intervju, Tidig upptäckt

Distriktsläkare och doktorander – Elinor och Eliya letar sätt att upptäcka cancer tidigare

Följ länk

30 november 2020, 08:33

Hosta behöver inte betyda samma sak i primärvården som hos lungonkologen. Forskningen på cancer, och de standardiserade vårdförloppen, utgår till största delen ifrån diagnoser och baseras framför allt på forskning gjord i sekundärvården. Det blev tydligt för distriktsläkarna Elinor Nemlander och Eliya Abedi – Sverige behöver mer primärvårdsfokuserad forskning, som bygger på symtom och inte diagnoser.

Intervju, Tidig upptäckt

För Mia blev diagnosen ett driv att göra vården bättre

Följ länk

20 november 2020, 10:58

Fjorton. Så många gånger besökte Mia Rajalin vården innan hon fick den lungröntgen som visade tumören. Och röntgenremissen skickades med tveksamhet – hon var för ung och hade ju aldrig rört en cigarett.

Intervju, Tidig upptäckt

”Sverige måste våga mer om lungcancer ska upptäckas tidigt”

Följ länk

19 november 2020, 10:54

Lungcancerföreningen vill förändra lungcancervården. Särskilt när det gäller tidig upptäckt, där många andra länder redan infört verktyg och metoder som stöd till vården. Men i Sverige tar det för lång tid, menar Karin Liljelund, föreningens vice ordförande. Och lungcancer väntar inte.

Behandling och livskvalitet, Debatt

Nollvision cancer skriver under debattartikel om antibiotikaresistens

Följ länk

18 november 2020, 15:13

60 000 personer i Sverige kommer i år få en cancerdiagnos. Och många av dem kommer bli behandlade med antibiotika. Men de multiresistenta bakterierna blir fler och fler. Cancerbehandlingar kan bli oanvändbara. Det gör antibiotikaresistens till cancerområdets ödesfråga.

Internationella samarbeten, Tidig upptäckt

Lungcancerscreening – vad är framgångsfaktorerna i Storbritannien?

Följ länk

06 oktober 2020, 13:25

Livmoderhalscancer, kolorektalcancer och bröstcancer är exempel på cancerformer som ofta upptäcks tidigt genom screening. Det räddar flera hundra liv varje år. Kan screening fungera för lungcancer? Storbritannien har testat. För att lära oss av deras projekt, resultat och tankar möttes vi i ett digitalt samtal.

Behandling och livskvalitet, Samverkan

Ta del av samverkansdagen om patientöversikter i cancervården

Följ länk

23 september 2020, 14:24

Tillsammans med LIF och Swedish Medtech bjöd Nollvision cancer och RCC i samverkan in till en interaktiv dag om införandet av patientöversikter för utvecklad och patientcentrerad cancervård. Nu kan du ta del av förmiddagens presentationer.

Behandling och livskvalitet, Om Nollvision cancer

Nollvision cancers Ebba Hult intervjuad av CancerRehabFonden

Följ länk

15 september 2020, 09:13

Vad innebär nollvisionen, hur ska innovationsmiljön arbeta och hur är läget för rehabiliteringsområdet? Det är några av de ämnen som Ebba Hult, samordnare och initiativtagare till Nollvision cancer, pratade om med CancerRehabFonden.

Konferenser och mässor, Om Nollvision cancer

Nollvision cancer pratade patientöversikter på Vitalis

Följ länk

01 september 2020, 08:01

På förra veckans e-hälsokonferens Vitalis var Ebba Hult och Hans Hägglund med och pratade om Nollvision cancer och patientöversikter i cancervården.

Intervju, Om Nollvision cancer

Därför börjar vi med lungcancer

Följ länk

25 augusti 2020, 19:13

Lungcancer är en av de cancerformer där minst antal patienter överlever. Varje år får närmare 4 000 människor diagnosen. Nästan lika många dör. Så förnyad vård kan göra stor skillnad.

Intervju, Om Nollvision cancer

Nollvision cancer vill samlas runt bordet för att förbättra vården

Följ länk

25 augusti 2020, 19:12

Med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och tillgänglighetssatsningar har cancervården kommit en bit på vägen de senaste åren. Nu ska fokus läggas på forskning och innovation. Bland annat genom Nollvision cancer.