Vi har en vision om att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. För att sträva mot visionen krävs innovativa lösningar och arbetssätt inom flera delar av samhället.

Därför har vi etablerat en långsiktig och jämställd innovationsmiljö, som engagerar samarbetspartners från alla sektorer och discipliner för att tillsammans skapa de förutsättningar som krävs för att nå visionen. Den innovationsmiljön är Nollvision cancer. Vi ska vara en katalysator för att föra patienten, vården, akademin, industrin och politiken närmare varandra. Som vässar samverkan, inte skapar parallella system.

Forskning och innovation måste integreras snabbare i hälso- och sjukvården och komma patienter till nytta. Under de första två åren fokuserar vi framför allt på lungcancer. Det är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i världen. I Sverige blir närmare 4 000 personer sjuka i lungcancer varje år. Nästan lika många dör. Genom att förbättra lungcancervården kan vi rädda många liv – och för att förbättra lungcancervården behöver vi arbeta tillsammans.

Från ett möte till systemtransformation

En grupp människor med olika kompetenser, men samma vilja. Mötet mellan dem lade grunden för Nollvision cancer.

Hur vi blev till
Följ länk

Cancervården ska vara likvärdig i hela landet

Cancer är cirka 200 olika sjukdomar. För att göra cancervården mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad finns Regionala cancercentrum i samverkan.

Om cancer
Följ länk

Med stöd från Vinnova

Nollvision cancer får finansiering av Vinnova, som en del av deras satsning på visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta utmaningar på hälsoområdet.

Visionsdriven hälsa
Följ länk

Den ambitiösa visionen

Ingen ska behöva dö av cancer, och fler ska leva längre och bättre. Hur ska det bli sanning?

Så ska vi nå nollvisionen
Följ länk