Vi riktar ett stort tack till Fredrik Nikolajeff, Martin Engström och Signe Friesland för den mycket tankeväckande dialog som ni bidrog med på ämnet ”Kompetensförsörjningen – en ödesfråga för svensk cancervård” under Folkhälsodalen! Ett stort tack även till Göran Hägglund för utmärkt moderatorskap.

Nyckelbudskap från sessionen
– Vi måste vara öppna och våga pröva nya lösningar
– Det finns outnyttjade teknologiska lösningar som har en roll att spela även i vården
– Det finns ett stort värde i att höja kompetensen inte bara hos vårdprofessionen utan även hos våra invånare, både hälsomässigt men även en möjlighet till att öka intresset för ett yrkesverksamt liv inom cancerområdet.
– Vi måste våga rationalisera och inte enbart addera. Detta kommer att bidra till att ett större värde kan skapas

Tillsammans kan vi adressera ovan och därmed lyfta dagens och morgondagens cancervård genom konkreta, vägvinnande satsningar! Se vårt seminarium här!