Förnya hälsosystemen, förändra liv.

Om fler ska överleva cancer behöver vården en systemtransformation. Innan, under och efter diagnos. Och i organisationen runt omkring.

Det här vill vi förnya

Ingen ska behöva dö av cancer

Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Men vi vet inte hur – än. Det vi vet är att ingen kan göra det på egen hand. Och att vi behöver tänka nytt.

Nollvision cancer utmanar rådande ekosystem och knyter samman nya. Vi vill engagera hela samhället, från den friska medborgaren, patienten och närstående till vård, akademi, industri och politik, för att skapa värde i Sverige och globalt.

Det här gör vi
Var med och analysera precisionsmedicinens möjligheter och utmaningar

På gång, Samarbete

Var med och analysera precisionsmedicinens möjligheter och utmaningar
Följ länk

Vad kommer framstegen inom precisionsmedicin innebära för hälso- och sjukvården? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Det ska Nollvision cancer tillsammans med andra analysera och presentera under hösten 2021. Vill du vara med?

Satsning på testbädd för kliniska studier inom cancervården får Vinnovastöd

Om Nollvision cancer, Pressmeddelande

Satsning på testbädd för kliniska studier inom cancervården får Vinnovastöd
Följ länk

Nollvision cancer och Genomic Medicine Sweden går samman med myndigheter, regioner, akademi, industri- och patientföreningar för att skapa en innovationsmiljö som underlättar införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.

Workshop 7–8 oktober: Mission-oriented Innovation Bootcamp on Personalised Medicine

Internationella samarbeten, Prevention, Workshop

Workshop 7–8 oktober: Mission-oriented Innovation Bootcamp on Personalised Medicine
Följ länk

Nollvision cancer bjuder in till en digital workshop den 7–8 oktober tillsammans med OECDs Observatory for Public Sector Innovation på temat ”Personalised Medicine to optimise cancer prevention, diagnostics, treatment and care”.

Bli en del av innovationen

Sverige ska bli världsledande på att förebygga, upptäcka, diagnostisera, behandla och organisera sig runt cancer. Har du idéer på hur?

Vi välkomnar fler aktörer att engagera sig i Nollvision cancer, genom samarbeten i specifika insatser och genom partnerskap. Tillsammans kan vi skapa ännu större nytta för patient och samhälle. Kontakta oss på [email protected]!

Engagera dig
Följ länk