Nollvision cancer

Sveriges tvärsektoriella innovationsmiljö mot cancer

Det här vill vi förnya

Nollvision cancer arbetar missionsorienterat!

Ett missionsorienterat arbetssätt bidrar till att förändra hela system genom ett tvärvetenskapligt perspektiv och engagemang från aktörer på alla nivåer som arbetar i samma riktning mot gemensamma mål.

Innovativa partnerskap för att uppnå en nollvision för cancer!

Krönika, Om Nollvision cancer, Publikationer

Innovativa partnerskap för att uppnå en nollvision för cancer!
Följ länk

För att maximera livskvaliteten för fler patienter och minska cancerriskerna krävs innovation och samarbete. Vi måste tänka utanför boxen när vi utvecklar nya lösningar och användningen av befintliga resurser. Det är dags att anta ett holistiskt synsätt på hälsa och välkomna nyskapande samarbeten mellan vårdsektorn, näringslivet och civilsamhället.

Kick-off för PRIME-ROSE i Oslo med deltagre från hela Europa

Initiativ och samarbeten, PRIME-ROSE

Kick-off för PRIME-ROSE i Oslo med deltagre från hela Europa
Följ länk

PRIME-ROSE, ett projekt av Horizon EU Cancer Mission, kick-off hölls i Oslo den 19-20 september och samlade cirka 70 deltagare från olika partners över hela Europa.

Lungcancerdagen 2023

Fokusområden, Lungcancer

Lungcancerdagen 2023
Följ länk

Du som på något sätt är drabbad av lungcancer, som patient eller närstående, eller du som arbetar med lungcancer och lungcancerpatienter - LUNGCANCERDAGEN är för dig!

Projekt och samarbeten

Testbed Sweden Precision Health Cancer

Testbed Sweden

Testbed Sweden Precision Health Cancer
Följ länk

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier - för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.

ECHoS

ECHoS
Följ länk

ECHOS (Establishing Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) är ett projekt som syftar till att säkerställa genomförandet av Cancer Mission-aktiviteterna i alla medlemsländer genom att etablera och utveckla Cancer Mission Hubs som verkar på nationell, regional och lokal nivå.

Nollvision cancer är stolta att vara en del av Community 365 – European Cancer Organisation

Aktuellt, Fokusområden, Internationella samarbeten

Nollvision cancer är stolta att vara en del av Community 365 – European Cancer Organisation
Följ länk

Nollvision Cancer är nu en del av Community 365 som arbetar för tillhandahålla idéer, vägledning, praktiskt stöd och resurser för arbetet med att sammankalla intressenter och skapa konsensus i den europeiska cancergemenskapen.