Förnya hälsosystemen, förändra liv.

Om fler ska överleva cancer behöver vården en systemtransformation. Innan, under och efter diagnos. Och i organisationen runt omkring.

Det här vill vi förnya

Ingen ska behöva dö av cancer

Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Men vi vet inte hur – än. Det vi vet är att ingen kan göra det på egen hand. Och att vi behöver tänka nytt.

Nollvision cancer utmanar rådande ekosystem och knyter samman nya. Vi vill engagera hela samhället, från den friska medborgaren, patienten och närstående till vård, akademi, industri och politik, för att skapa värde i Sverige och globalt.

Det här gör vi
Estonia-Sweden workshop on cancer – improving health outcomes through innovation and collaboration

Internationella samarbeten

Estonia-Sweden workshop on cancer – improving health outcomes through innovation and collaboration
Följ länk

The aim of Europe’s Beating Cancer Plan is to tackle the entire disease pathway. With its policy objectives, supported by ten flagship initiatives and multiple supporting actions, the Cancer Plan will help Member States turn the tide against cancer. Sweden and Estonia have decided to join forces in this endeavour.

Knowledge and experience exchange with Sweden: Early detection of lung cancer in never-smokers

Internationella samarbeten, Tidig upptäckt

Knowledge and experience exchange with Sweden: Early detection of lung cancer in never-smokers
Följ länk

Lung cancer accounts for one in five deaths worldwide. The past few years have seen considerable advances in treatment for lung cancer, yet the prognosis remains low. Lung cancer causes symptoms that come up late in the course of the disease and assessments are complicated. This means that half of the patients have a spread disease at diagnosis.

Var med och analysera precisionsmedicinens möjligheter och utmaningar

På gång, Samarbete

Var med och analysera precisionsmedicinens möjligheter och utmaningar
Följ länk

Vad kommer framstegen inom precisionsmedicin innebära för hälso- och sjukvården? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Det ska Nollvision cancer tillsammans med andra analysera och presentera under hösten 2021. Vill du vara med?

Bli en del av innovationen

Sverige ska bli världsledande på att förebygga, upptäcka, diagnostisera, behandla och organisera sig runt cancer. Har du idéer på hur?

Vi välkomnar fler aktörer att engagera sig i Nollvision cancer, genom samarbeten i specifika insatser och genom partnerskap. Tillsammans kan vi skapa ännu större nytta för patient och samhälle. Kontakta oss på [email protected]!

Engagera dig
Följ länk