Förnya hälsosystemen, förändra liv.

Om fler ska överleva cancer behöver vården en systemtransformation. Innan, under och efter diagnos. Och i organisationen runt omkring.

Det här vill vi förnya

Ingen ska behöva dö av cancer

Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Men vi vet inte hur – än. Det vi vet är att ingen kan göra det på egen hand. Och att vi behöver tänka nytt.

Nollvision cancer utmanar rådande ekosystem och knyter samman nya. Vi vill engagera hela samhället, från den friska medborgaren, patienten och närstående till vård, akademi, industri och politik, för att skapa värde i Sverige och globalt.

Det här gör vi
Test Bed Sweden for Precision Cancer Care

Innovation, Precisionsmedicin, Samarbete

Test Bed Sweden for Precision Cancer Care
Följ länk

Innovationsmiljön, med finansiering från Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet Swelife, är en testbädd för kliniska studier som underlättar införande av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården. Initiativtagare är Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS), SciLifeLab och forskningskonsortiet MEGALiT.

Ny rapport från IHE: Screening för lungcancer kan rädda 143 liv per år

Pressmeddelande, Tidig upptäckt

Ny rapport från IHE: Screening för lungcancer kan rädda 143 liv per år
Följ länk

Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall i Sverige. Under 2019 insjuknade 4300 personer i lungcancer och 3600 dog i sjukdomen. IHE:s rapport visar att riktad screening för lungcancer kan både rädda liv och vara kostnadseffektiv.

Grand Challenge – workshop om primärprevention av hudcancer

Prevention, Workshop

Grand Challenge – workshop om primärprevention av hudcancer
Följ länk

Grand Challenges är en tävlingsdriven innovationsform för att accelerera lösningar och innovation för ett hållbart samhälle. Är du en aktör med idéer och påverkan på hur barn och vuxna skyddas från solen? Då är du mer än välkommen att skicka in en intresseanmälan.

Bli en del av innovationen

Sverige ska bli världsledande på att förebygga, upptäcka, diagnostisera, behandla och organisera sig runt cancer. Har du idéer på hur?

Vi välkomnar fler aktörer att engagera sig i Nollvision cancer, genom samarbeten i specifika insatser och genom partnerskap. Tillsammans kan vi skapa ännu större nytta för patient och samhälle. Kontakta oss på [email protected]!

Engagera dig
Följ länk

Hela Nollvision cancer i Sandhamn.