Nollvision cancer

Sveriges tvärsektoriella innovationsmiljö mot cancer!

Det här vill vi förnya

Nollvision cancer arbetar missionsorienterat!

Ett missionsorienterat arbetssätt bidrar till att förändra hela system genom ett tvärvetenskapligt perspektiv och engagemang från aktörer på alla nivåer som arbetar i samma riktning mot gemensamma mål.

Folkhälsodalen 29/3 2023: Cancerrehabilitering med precision!

Cancerrehabilitering, Folkhälsodalen, Hälsopolitisk arena, Precisionsmedicin

Folkhälsodalen 29/3 2023: Cancerrehabilitering med precision!
Följ länk

Cancerrehabilitering med precision - hur skapar vi förutsättningar för mesta möjliga hälsa och livskvalitet? Varje år insjuknar ungefär 65 000 personer i cancer i Sverige, och enligt prognoser kommer antalet drabbade att öka i framtiden. Eftersom behandlingsmetoderna hela tiden förbättras kommer också allt fler att leva med sjukdomen under lång tid, kanske många år.

En kamp för hela EU med Sverige i centrum

Debatt, Krönika, Publikationer

En kamp för hela EU med Sverige i centrum
Följ länk

Cancer är en sjukdom vi inte kan besegra ensamma. Det blir extra tydligt när vi ser hur antalet cancerdiagnoser ökar för varje år som går trots att den medicinska forskningen varje dag tar stora steg framåt. Mer behöver göras om vi ska omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom, i såväl Sverige som i övriga Europa och resten av världen.

Testbed Sweden Precision Health Cancer

Testbed Sweden

Testbed Sweden Precision Health Cancer
Följ länk

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier - för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.

Projekt och initiativ

Impact Innovation: Prevention 360

Fokusområden, Nationella samarbeten, Prevention

Impact Innovation: Prevention 360
Följ länk

Prevention 360 är en förstudie av AI Sverige tillsammans med Nollvision Cancer, Informationsdriven Vård, Prevention Barnfetma och Fokus Patient.

Nollvision cancer är stolta att vara en del av Community 365 – European Cancer Organisation

Aktuellt, Fokusområden, Internationella samarbeten

Nollvision cancer är stolta att vara en del av Community 365 – European Cancer Organisation
Följ länk

Nollvision Cancer är nu en del av Community 365 som arbetar för tillhandahålla idéer, vägledning, praktiskt stöd och resurser för arbetet med att sammankalla intressenter och skapa konsensus i den europeiska cancergemenskapen.

Nu finns rapporten från European Cancer Summit 2022!

Internationella samarbeten, Rapport

Nu finns rapporten från European Cancer Summit 2022!
Följ länk

Ta del av rapporten från European Cancer Summit 2022, Delivering Effective & Equitable Care Together!