Nollvision cancer

Sveriges tvärsektoriella innovationsmiljö mot cancer

Det här vill vi förnya

Nollvision cancer arbetar missionsorienterat!

Ett missionsorienterat arbetssätt bidrar till att förändra hela system genom ett tvärvetenskapligt perspektiv och engagemang från aktörer på alla nivåer som arbetar i samma riktning mot gemensamma mål.

Aktuellt

Cancer Mission Day

Almedalen

Cancer Mission Day
Följ länk

Cancer Mission Day - Hur samarbetar vi smartare för bättre prevention, behandling och livskvalitet? Cancer Mission Day, en dag för att utforska innovativa samarbeten för att utveckla och stärka cancerprevention, behandling och livskvalitet. Cancer Mission Day är ett arrangemang av Nollvision cancer och Testbed Sweden Precision Health Cancer.

Så fick de Nollvision cancer att utvecklas – mot alla oddds

Om Nollvision cancer

Så fick de Nollvision cancer att utvecklas – mot alla oddds
Följ länk

Från noll till mer än hundra på fyra år. Så kan man beskriva utvecklingen inom den Vinnova-finansierade innovationsmiljön Nollvision cancer som grundades 2019.

Samverkan och handling för nollvisionen

Aktuellt, Krönika, Om Nollvision cancer

Samverkan och handling för nollvisionen
Följ länk

Efter fyra år med Nollvision cancer kan vi konstatera att vi tagit viktiga steg för att komma samman och identifiera och agera inom en rad områden där såväl stegvisa som radikala förändringar krävs om cancer ska transformeras till en botbar eller kronisk sjukdom.

Projekt och samarbeten

Testbed Sweden Precision Health Cancer

Testbed Sweden

Testbed Sweden Precision Health Cancer
Följ länk

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett nationellt samarbetsprojekt för design och metodutveckling av precisionsmedicinska behandlingsstudier - för en mer jämlik och hållbar hälsa och cancervård där varje patient och invånare erbjuds en träffsäker och individanpassad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på sina unika förutsättningar, som genetisk profil och specifika biomarkörer.

ECHoS

Internationella samarbeten

ECHoS
Följ länk

ECHOS (Establishing Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) är ett projekt som syftar till att säkerställa genomförandet av Cancer Mission-aktiviteterna i alla medlemsländer genom att etablera och utveckla Cancer Mission Hubs som verkar på nationell, regional och lokal nivå.

Nollvision cancer är stolta att vara en del av Community 365 – European Cancer Organisation

Aktuellt, Fokusområden, Internationella samarbeten

Nollvision cancer är stolta att vara en del av Community 365 – European Cancer Organisation
Följ länk

Nollvision Cancer är nu en del av Community 365 som arbetar för tillhandahålla idéer, vägledning, praktiskt stöd och resurser för arbetet med att sammankalla intressenter och skapa konsensus i den europeiska cancergemenskapen.