Förnya hälsosystemen, förändra liv.

Om fler ska överleva cancer behöver vården en systemtransformation. Innan, under och efter diagnos. Och i organisationen runt omkring.

Det här vill vi förnya

Ingen ska behöva dö av cancer

Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Men vi vet inte hur – än. Det vi vet är att ingen kan göra det på egen hand. Och att vi behöver tänka nytt.

Nollvision cancer utmanar rådande ekosystem och knyter samman nya. Vi vill engagera hela samhället, från den friska medborgaren, patienten och närstående till vård, akademi, industri och politik, för att skapa värde i Sverige och globalt.

Det här gör vi
På Folkhälsodalen den 6:e december samlas vi till viktiga samtal – Nollvision cancer lyfter den livsviktiga frågan om lungcancerscreening

Konferenser och mässor, Tidig upptäckt

På Folkhälsodalen den 6:e december samlas vi till viktiga samtal – Nollvision cancer lyfter den livsviktiga frågan om lungcancerscreening
Följ länk

Lungcancer är den vanligaste cancerdödsorsaken i Sverige och i resten av världen. I Sverige är ökningen särskilt tydlig bland kvinnor och fler kvinnor dör nu av lungcancer än av bröstcancer.

Nytt partnerskap mellan de nordiska länderna och Nederländerna för kliniska studier inom cancer

Pressmeddelande, Samarbete

Nytt partnerskap mellan de nordiska länderna och Nederländerna för kliniska studier inom cancer
Följ länk

De nordiska länderna tillsammans med Nederländerna har ingått ett strategiskt partnerskap kring kliniska studier inom cancerområdet. Från Sverige deltar den kliniska cancerstudien MEGALiT.

Nollvision cancer deltog under Lungcancerdagen 2021

Konferenser och mässor, Tidig upptäckt

Nollvision cancer deltog under Lungcancerdagen 2021
Följ länk

Genom opinion och information vill Lungcancerföreningen minska antalet personer som insjuknar i lungcancer i Sverige. Patienter, anhöriga, vårdprofession och industri samlades under Lungcancerdagen för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Bli en del av innovationen

Sverige ska bli världsledande på att förebygga, upptäcka, diagnostisera, behandla och organisera sig runt cancer. Har du idéer på hur?

Vi välkomnar fler aktörer att engagera sig i Nollvision cancer, genom samarbeten i specifika insatser och genom partnerskap. Tillsammans kan vi skapa ännu större nytta för patient och samhälle. Kontakta oss på [email protected]!

Engagera dig
Följ länk

Hela Nollvision cancer i Sandhamn.