27 juni Almedalen 2024

Ett missionsorienterat arbetssätt bidrar till systemförändring. Välkommen till Cancer Mission Day, en dag dedikerad åt att utforska innovativa samarbeten för att utveckla och stärka cancerprevention, behandling och livskvalitet. En mix av seminarier, workshops och nätverkande arrangeras av Nollvision cancer och Testbed Sweden Precision Health Cancer i samarbete med aktörer såsom All.Can, Cancerfonden, Genomic Medicine Sweden, Regionala cancercentrum i samverkan, SciLifeLab och Ung Cancer.

Missions är strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar. Ett missionsorienterat arbetssätt bidrar till att förändra hela system genom ett tvärvetenskapligt perspektiv och engagemang från aktörer på alla nivåer som arbetar i samma riktning mot gemensamma mål. Och det är precis vad nollvisionen gör för cancer. 

Den svenska cancervården genomgår snabba förändringar och står inför utmaningar såväl som möjligheter, särskilt med framväxten av precisionshälsa. Trots framsteg finns fortfarande betydande regionala skillnader i tillgång till vård. EU:s Cancer Mission Hub-initiativ och nationella reformförslag för precisionsmedicin pekar på vägen framåt, men det finns också utmaningar som att stödja unga canceröverlevare och att implementera precisionsdiagnostik.


Program

Ett missionsorienterat arbetssätt bidrar till systemförändring. Välkommen till Cancer Mission Day, en dag dedikerad åt att utforska innovativa samarbeten för att utveckla och stärka cancerprevention, behandling och livskvalitet. En mix av seminarier, workshops och nätverkande arrangeras av Nollvision cancer och Testbed Sweden Precision Health Cancer tillsammans med samarbetspartners såsom All.Can, Cancerfonden, Genomic Medicine Sweden, Regionala cancercentrum i samverkan, SciLifeLab och Ung Cancer.


Hitta till Cancer Mission Day

Hitta till oss!

Ni hittar oss i Birgers gränd 9 i Visby, snett till vänster framför Strand Hotel

För vägbeskrivning klicka här!
Följ länk


Här följer våra programpunkter, klicka på respektive seminarium för att läsa mer!

Färre dör i cancer – men regionala skillnader består

08:00-08:45 (Frukost från 07:45) – Svensk cancervård utvecklas i snabb takt och står inför ett möjligt paradigmskifte i och med utvecklingen inom precisionshälsa. Idag är cancerdödligheten i Sverige bland de lägsta i EU. Det framgår av statistik från VizCan att det fortfarande råder stora ojämlikheter.

Läs mer här!
Följ länk

Cancer mission hubs etableras nu i alla medlemsländer i EU. Vad innebär det? Vad händer i Sverige?

09:00-10:00 – Cancer mission hubs ska samla, utveckla och stärka arbetet kopplat till cancermissionen och cancerplanen samt det långsiktiga internationella samarbetet. Hur organiserar vi oss i Sverige för bästa synlighet och genomslag? Hur involveras allmänheten och cancerpatienterna?

Läs mer här!
Följ länk

Nationellt reformförslag för jämlik tillgång till precisionsmedicin

10:15-11:00 – Utvecklingen av precisionsmedicin har pågått sedan 1990-talet. Från behandlingar för enstaka patienter står vi idag inför ett breddinförande av precisionsmedicin i flera och nya delar av sjukvården. Utvecklingen sker internationellt och Sverige var tidigt ute, men håller nu på att halka efter.

Läs mer här!
Följ länk

Allt fler unga överlever svår cancer – men hur ser livet ut därefter?

12:45-13:30 – Under de senaste åren har medicinska framsteg lett till att allt fler unga överlever svår cancer. Denna positiva utveckling medför dock nya utmaningar och frågeställningar kring livet efter och behovet av rehabiliterande och uppföljande insatser.

Läs mer här!
Följ länk

Vägen till precisionsmedicin – Utmaningar och lösningar för cancerpatienter

14:00-14:45 – Precisionsdiagnostik är en förutsättning för utvecklingen mot precisionsmedicin. Under kommande fem år kommer nya typer av precisionsdiagnostik börja användas inom cancervården. Vad krävs för att sjukvården ska kunna införa de ny metoderna? Och vad innebär detta för patienterna?

Läs mer här!
Följ länk

Hur ska morgondagens kliniska studier utformas för en bättre cancervård?

15:15-16:00 – Fler och bättre behandlingar behövs för cancerpatienter. Hur kan godkända terapier komma fler patienter till nytta? Hur skapar vi förutsättningar för jämlik tillgång till nya behandlingar och hur involverar vi patienters erfarenheter i utformningen av nya studie

Läs mer här!
Följ länk