ECHOS (Establishing Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) är ett projekt som syftar till att säkerställa genomförandet av Cancer Mission-aktiviteterna i alla medlemsländer genom att etablera och utveckla Cancer Mission Hubs som verkar på nationell, regional och lokal nivå.

Om ECHoS

ECHoS, är ett nytt europeiskt konsortium som stöds av EU-uppdraget mot cancer som kommer att spela en viktig roll för att stödja uppdragets ambitiösa mål. Genom att samla erfarenhet och expertis från 58 ledande organisationer från regering, hälsa, forskning och innovation, akademi och ideella sektorer, kommer konsortiet att stödja medlemsländer och associerade länder att gradvis skapa National Cancer Mission Hubs (NCMHs). Dessa NCMH:er kommer att vara avgörande för att involvera alla relevanta intressenter för att engagera dem i samarbetsinitiativ och politiska dialoger om cancer på nationell och regional nivå.