Även om mycket bra har hänt inom cancervården de senaste åren, behöver vi ännu effektivare behandlingar. Som inte bara tar bort tumörer, utan som ger sig på själva cancercellerna. Och ger så få biverkningar som möjligt.

Med en mer målinriktad behandling kan vi höja patientens livskvalitet under behandlingen. Läkemedel, immunterapi och genterapi kan vara nycklar i en individanpassad vård. Men lika viktigt är det runt omkring – bemötande, stöd och uppföljning. Vad kan vi göra för att patienten ska må bättre under behandlingen?

Idag överlever ungefär två av tre sin cancerdiagnos. Det väcker en viktig fråga: Vilket liv kommer patienten tillbaka till? Det kan vara biverkningar som inte släpper taget. Rörelsesvårigheter, trötthet, smärtor och värk. Hur anpassar vi rehabiliteringen efter individen, så att hen lättare kan lämna cancern bakom sig?  

Nollvision cancer bidrar till insatser med mål att behandla cancer och öka livskvaliteten

22 september: Samverkansdag om patientöversikter Följ länk

Tillsammans med LIF och Swedish Medtech bjuder Nollvision cancer och RCC i samverkan in till en interaktiv dag om införandet av patientöversikter för utvecklad och patientcentrerad cancervård.

Patientöversikter ger överblick och stöd i flera led Följ länk

Patientöversikten är ett komplement till patientjournalen som gör mötet mellan patienten och vårdpersonal lättare. Och som gör det möjligt med automatiserad överföring av strukturerad vårdinformation till kvalitetsregistren.