Flest liv och samhällsresurser kan vi spara genom att helt enkelt se till att färre blir sjuka. Minst 30 procent av all cancer går att förebygga med goda levnadsvanor. Det kan handla om att få färre att börja röka, och fler att sluta. Eller om att uppmuntra till bättre matvanor och till fysisk aktivitet.

Att förbättra människors levnadsvanor ger fler vinster än att färre blir sjuka i cancer. Det minskar risken för andra sjukdomar, ökar folkhälsan och ger ekonomiska vinster i samhället genom att minska kostnaderna i vården. Problemet är att människor vet att de inte borde röka, att de borde äta bra och att de borde röra på sig. Bara information biter inte. Så hur förändrar vi människors beteende?

Nollvision cancer bidrar till insatser med mål att förebygga cancer

Proaktivitet och prevention med sikte på nollvisionen Följ länk

Att förbättra människors levnadsvanor är en förutsättning för att nå nollvisionen. Därför samlade vi ett flertal aktörer från olika delar av samhället för en workshop om prevention med koppling till lungcancer.