Tidningsrubrikerna om sjukhusköer och uppropen om arbetsförhållanden är många. Det ger en tydlig bild: svensk sjukvård kan organiseras bättre. Samtidigt står vården inför en omställning – den ska vara digital, nära och koncentrerad på samma gång. Hur utformar vi hälso- och sjukvården efter dagens behov?

Det kan dels handla om att identifiera var kostnader uppstår, dels om att utveckla chef- och ledarskapet, dels om att hitta samverkansformer och korsbefruktningar. Att gå från att en enskild aktör utvecklar en specifik produkt till att ta fram återanvändbara strukturer som kan vara till nytta för fler. Det är ju inte alltid produkter och tjänster som saknas, utan sätt att bygga vidare på det som finns. Strukturer som ger stabilitet, samtidigt som de tillåter nytänkande – hur ser det ut?

Nollvision cancer bidrar till insatser som jobbar med organisation, ekonomi och etik

Patientöversikter ger överblick och stöd i flera led Följ länk

Patientöversikten är ett komplement till patientjournalen som gör mötet mellan patienten och vårdpersonal lättare. Och som gör det möjligt med automatiserad överföring av strukturerad vårdinformation till kvalitetsregistren.

Doktorandforskning: Tvärsektoriell organisering av innovation Följ länk

Doktoranden John-Erik Bergkvist på Handelshögskolan följer Nollvision cancer som forskare. Hans följeforskning ska leda till ett mer kunskapsbaserat innovationsarbete för cancervården framåt och belägga samband om vad som får aktörer att engagera sig i nya och bredare sätt att samarbeta.

Läs intervjun med forskaren som följer Nollvision cancer Följ länk

Är miljöer som Nollvision cancer en bra lösning för att snabba på innovation? Det ska doktoranden John-Erik Bergkvist forska på – metodiken för att bygga en visionsdriven innovationsmiljö.