För att driva innovationer, ta fram nya mediciner och utveckla vården är det helt nödvändigt att forska. Såväl för patientresan som organisationen runt om. Men antalet studier minskar och forskningen är ofta isolerad till specifika områden eller instanser.

Genom att skapa ytor för dialog och förbättra möjligheterna till samarbeten inom forskningen går det att snabba på utvecklingen. Med ökat samarbete går det snabbare att få ut laboratoriefynden till tester i verkligheten. Och bedriva forskning som följer patient istället för profession.

Många tänker på forskning som laboratorier, provrör och säkerhetsglasögon. Och så kan det ju se ut. Men det kan lika gärna handla om att analysera data i befintliga register och där hitta hypoteser för ny forskning. Kan vi förbättra den här behandlingen? Hen som ofta är på vårdcentralen, tillhör hen en riskgrupp? Får rätt patient rätt läkemedel?

Nollvision cancer bidrar till insatser som jobbar med forskning, kliniska prövningar och register