De första symptomen på lungcancer är ofta diffusa. Huvudvärk, trötthet, hosta. Lång tid kan gå innan symptomen kopplas till cancer, vilket gör sjukdomen svårare att behandla.

För att kunna nå nollvisionen behöver vi hitta lösningar som snappar upp symptomen snabbare. Allt från nya screeningmetoder till utvecklade AI-register.

Det är också viktigt att befolkningen själva förstår vilka symptom som de borde söka vård för. Individen får mer ansvar. Det innebär att vi behöver sprida kunskap, och ha system för att fånga upp dem i primärvården.

Nollvision cancer bidrar till insatser med mål att upptäcka och diagnostisera cancer tidigt

Strukturerade svarsmallar inom cancerdiagnostik Följ länk

För att förbättra kvaliteten och möjligheten till analys bör standardiserade svarsmallar inom cancerdiagnostik utvecklas. Nollvision cancer fungerar som katalysator för insatsen genom att samla aktörer för ett målinriktat samarbete och har medfinansierat personalkostnad för förarbete och systemutveckling. Insatsen fokuserar på patologi för lungcancer.

Lungcancerscreening – vad är framgångsfaktorerna i Storbritannien? Följ länk

Livmoderhalscancer, kolorektalcancer och bröstcancer är exempel på cancerformer som ofta upptäcks tidigt genom screening. Det räddar flera hundra liv varje år. Kan screening fungera för lungcancer? Storbritannien har testat. För att lära oss av deras projekt, resultat och tankar möttes vi i ett digitalt samtal.

Vägar till tidig upptäckt i primärvården Följ länk

Hur kan primärvården upptäcka lungcancer och kolorektalcancer tidigare? Det ska doktoranderna Elinor Nemlander och Eliya Abedi försöka hitta svaret på.

Workshop: Så kan lungcancer upptäckas tidigare i Sverige Följ länk

Ju tidigare lungcancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Ett nationellt screeningprogram är på tal, men mycket måste lösas innan vi är där. Runt 70 deltagare träffades digitalt på Nollvision cancers workshop om tidig upptäckt av lungcancer.