Nollvision cancer engagerar aktörer över hela samhället i möten och workshops för att arbeta tillsammans i uppdraget att omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Se även våra internationella aktiviteter här.

Evenemang, möten och workshops

Folkhälsodalen 30/3 2022 – Ett friskt liv behöver en strålande framtid! Följ länk

Sverige var länge världsledande inom strålbehandling. De senaste 20 åren har vi halkat efter internationellt. Antalet patienter som behöver strålbehandling ökar hela tiden. Men antalet sjuksköterskor, läkare och strålfysiker som behärskar den alltmer avancerade tekniken och som forskar inom området ökar inte i samma takt. Inom cancervården finns i dag en stor oro för vad utvecklingen ska leda till och hur patienter kan komma att drabbas. Hur vänder vi utvecklingen? Vad behöver göras och vilka resurser och investeringar krävs för att framtidssäkra svensk strålbehandling?

7–8 oktober 2021: Vision Zero Cancer & OECD OPSI: workshop on mission driven innovation around personalised medicine Följ länk

Vision Zero Cancer together with OECD Observatory of Public Sector Innovation met together with around 60 participants, speakers, and panellists for a Mission-oriented Innovation Bootcamp – a journey into the intersection of mission-oriented innovation and personalised medicine. The purpose of the workshop was to introduce the concept mission-oriented innovation and how to use it for working together to make personalised medicine available for all cancer patients.

7–8 oktober 2021: Mission-oriented Innovation Bootcamp on Personalised Medicine Följ länk

Nollvision cancer bjuder in till en digital workshop den 7–8 oktober tillsammans med OECDs Observatory for Public Sector Innovation på temat ”Personalised Medicine to optimise cancer prevention, diagnostics, treatment and care”.

5 maj 2021: AI-teknik för jämlik och effektiv cancervård Följ länk

Artificiell intelligens skapar nya möjligheter för en god, jämlik och effektiv cancervård. Men hur kan AI användas och vilka krav ställer det? Få en samlad bild av kunskapsläget, inspireras av pågående initiativ och bidra till en vassare samverkan – välkommen på ett interaktivt seminarium!

23 april 2021: Visionsdriven hälsa gör studiebesök hos Nollvision cancer Följ länk

För att lära av varandra har de fem visionsdrivna innovationsmiljöer som fick finansiering från Vinnova bestämt sig för att göra studiebesök hos varandra. Den 23 april var besöket hos Nollvision cancer.

17 mars 2021: Precisionsmedicin kan göra vården effektivare, jämlikare och bättre Följ länk

One size fits all gäller inte längre. Precisionsmedicin har nått flera framsteg de senaste åren. Men med det följer utmaningar och konsekvenser – men vilka? Och vad är precisionsmedicin egentligen? Det diskuterade runt 60 deltagare på ett digitalt rundabordssamtal.

17 feb 2021: Första fortbildningsträffen om precisionsmedicin för patienter och närstående Följ länk

Fortbildningsträffarna är till för att öka kunskapen om hur precisionsmedicin kan göra vården och liv bättre. Nollvision cancer arrangerar träffarna tillsammans med GMS, Roche och Bayer. Den första träffen var inom Regionalt Cancercentrum Syd. Patienter och närstående fick ge sin bild av vad de vill veta mer om och vilket stöd de vill ha. Under våren 2021 fortsätter vi med fler regioner.

26 januari 2021: uppföljningsmöte om prevention och tidig upptäckt Följ länk

Vad kom vi fram till på workshopparna om prevention och tidig upptäckt? Den 26 januari presenterade Nollvision cancer resultatet från höstens workshoppar.

18 dec 2020: Proaktivitet och prevention med sikte på nollvisionen Följ länk

Att förbättra människors levnadsvanor är en förutsättning för att nå nollvisionen. Därför samlade vi ett flertal aktörer från olika delar av samhället för en workshop om prevention med koppling till lungcancer.

15 dec 2020: Så kan lungcancer upptäckas tidigare Följ länk

Ju tidigare lungcancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Ett nationellt screeningprogram är på tal, men mycket måste lösas innan vi är där. Runt 70 deltagare träffades digitalt på Nollvision cancers workshop om tidig upptäckt av lungcancer.

6 okt 2020: Lungcancerscreening – vad är framgångsfaktorerna i Storbritannien? Följ länk

Livmoderhalscancer, kolorektalcancer och bröstcancer är exempel på cancerformer som ofta upptäcks tidigt genom screening. Det räddar flera hundra liv varje år. Kan screening fungera för lungcancer? Storbritannien har testat. För att lära oss av deras projekt, resultat och tankar möttes vi i ett digitalt samtal.

23 sep 2020: Ta del av samverkansdagen om patientöversikter i cancervården Följ länk

Tillsammans med LIF och Swedish Medtech bjöd Nollvision cancer och RCC i samverkan in till en interaktiv dag om införandet av patientöversikter för utvecklad och patientcentrerad cancervård. Här kan du ta del av förmiddagens presentationer.