Tillsammans med LIF och Swedish Medtech bjöd Nollvision cancer och RCC i samverkan in till en interaktiv dag om införandet av patientöversikter för utvecklad och patientcentrerad cancervård. Nu kan du ta del av förmiddagens presentationer.

Målet med dagen var att skapa förutsättningar som förenklar för aktörer att arbeta tillsammans med forskning, utveckling och innovation för att nya arbetssätt, tekniker och behandlingar snabbare ska komma patient till nytta. Föredrag och diskussioner varvades med workshopar för att identifiera nya lösningar för patientöversikten.

Visa presentationerna

Jenni Nordborg, Samverkansdag 2020

Petra Hasselqvist, Samverkansdag 2020

Maria Sörby, Samverkansdag 2020

Bättre behandling, bättre liv

Vi vill hitta mer precis behandling, med fokus på målet och på att ge så lite biverkningar som möjligt. Både under och efter behandling. För det handlar inte bara om att överleva, utan också om att fortsätta leva.

Behandling och livskvalitet
Följ länk

Ingen ska behöva dö av cancer

Vi har tagit oss an uppgiften att göra cancer till en botbar eller kronisk sjukdom. Det gör vi med hjälp av mätbara mål och systematiskt arbete.

Så ska vi nå nollvisionen
Följ länk