Nollvision cancer bjuder in till en digital workshop den 7–8 oktober tillsammans med OECDs Observatory for Public Sector Innovation på temat ”Personalised Medicine to optimise cancer prevention, diagnostics, treatment and care”. 

Arbetssättet med missions är en central del av Horisont Europa, EU:s forsknings- och innovationsprogram. Missionsprocesser används för att sätta fokus, formulera mål och identifiera de systemlösningar som behövs. Processerna inkluderar aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. 

Paneldeltagare, experter och talare:

  • Anders Brinne, Strategic Area Lead, Sustainable Precision Health, the Swedish Innovation Agency, Vinnova
  • Bettina Ryll, MD, PhD, member of the Horizon Europe Mission Board for Cancer, Chair ESMO Patient Advocacy Group, Founder Melanoma Patient Network Europe
  • Hans Hägglund, MD, Professor of Hematology, National Cancer Coordinator, Chairman of the Confederation of Regional Cancer centres at the Swedish Association of Local Authorities and Regions, Co-founder and Chair of Vision Zero Cancer
  • Henry Li, PhD, Senior Research Fellow in Health and Innovation Policies at the UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP)
  • Richard Rosenquist Brandell, MD, PhD, Professor of Clinical Genetics, Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Chair of Genomic Medicine Sweden
  • Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs, AstraZeneca, Co-founder and Board Member of Vision Zero Cancer
  • Terje Peetso, MD, Member of the Board at North Estonia Medical Centre
  • Ulrik Ringborg, MD, Senior Professor of Oncology at Karolinska Institutet, Stockholm, and Director of Cancer Center Karolinska, a structure for translational cancer research. Secretary General of the European Academy of Cancer Sciences, EACS.

När: 7–8 oktober
Var: Zoom

Mycket cancer går att förebygga

En tredjedel av all cancer beror på levnadsvanor. Det innebär att en tredjedel av all cancer går att förebygga. Och om färre blir sjuka så minskar vi människors lidande, ökar folkhälsan och sparar samhällets resurser. Frågan är – hur?

Prevention
Följ länk

Nyfiken på tidigare möten och workshops?

Läs sammanställningar från tidigare workshops som Nollvision cancer har anordnat för att att omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Möten och workshops
Följ länk