Vad kom vi fram till på workshopparna om prevention och tidig upptäckt? Den 26 januari presenterar Nollvision cancer resultatet från höstens workshoppar. Alla som är intresserade är välkomna!

När: 26 januari 2021 kl. 14–15
Var: Zoom
Mötet kommer att spelas in. 

Mötet har redan inträffat.


Efter mötet delar vi materialet med dem som önskar.

Läs sammanfattningen av workshoppen om prevention av lungcancer: Proaktivitet och prevention med sikte på nollvisionen

Läs sammanfattningen av workshoppen om tidig upptäckt av lungcancer: Så kan lungcancer upptäckas tidigare i Sverige

Mycket cancer går att förebygga

En tredjedel av all cancer beror på levnadsvanor. Det innebär att en tredjedel av all cancer går att förebygga. Och om färre blir sjuka så minskar vi människors lidande, ökar folkhälsan och sparar samhällets resurser. Frågan är – hur?

Prevention
Följ länk

Hur ser vi cancern snabbare?

Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Med nya system och kunskaper kan vi fånga upp symptom tidigare och snabbare komma till behandling.

Tidig upptäckt och diagnos
Följ länk