Bättre precision i cancerbehandlingar och lättare för läkare att följa utvecklingen av enskilda patienters cancersjukdom – det ska PPMC leda till. Detta genom att samla in och lagra prov och data från cancerpatienter på ett nationellt strukturerat sätt. Och göra informationen åtkomlig för lärare och forskare, så att de kan utvärdera långsiktiga effekter och biverkningar av olika behandlingar.

PPMC är ett virtuellt centrum för att stärka svensk translationell forskning kring precisionsmedicin vid cancer. Genom att på sikt få bättre precision i cancerbehandlingar och underlätta för läkare att följa utvecklingen av en patients cancersjukdom bidrar ett svenskt starkt nätverk till att transformera lungcancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Ny kunskap kan leda till nya behandlingsmetoder för bättre kliniska utfall och bättre nyttjande av resurser.

Insatsen bidrar till Agenda 2030-mål 3 och 9 genom att

  • främja klinisk och translationell forskning och etablering av arbetssätt som sedan kan bli rutinsjukvård
  • stödja införandet och vidareutveckling av Individuella Patientöversikter som viktig infrastruktur
  • främja AI-innovation genom att tillhandahålla data och resurser till SME och akademisk forskning.

Nollvision cancer har samordningsansvar

Sedan 2021 delar Uppsala universitet och Nollvision cancer på värdskapet, med målet att accelerera införandet av precisionsmedicin som behandlingskoncept i svensk cancervård. Uppsala universitet har programkontor, med ansvar för att stödja insamling av prov och data inom PPMC tillsammans med de regionala noderna på universitetssjukhusen. Nollvision cancer har samordningskontor och ansvarar för att stärka extern kommunikation, realisera synergier med andra pågående insatser, attrahera finansiering och forskning samt sprida till fler cancerdiagnoser.

Mer om Delat värdskap för PPMC

One-pager om Delat värdskap för PPMS Följ länk

Mer om insatsens syfte, mål, aktiviteter, tidplan, projektparter och andra nyckelaktörer.

Pressmeddelande 12 feb 2021: Nollvision cancer blir värd för forskningsnätverk Följ länk

Partnership for Precision Medicine in Cancer och Nollvision cancer går samman för att accelerera forskningen om precisionsmedicin, som sedan kan göra nytta för varje cancerpatient.

Dialog förbättrar forskningen

Vården har blivit mer och mer produktionsinriktad. Det tror vi är fel väg att gå. Dels är det svårt för personalen att återhämta sig, dels minskar tiden till forskning och studier. Och forskning och studier är helt avgörande för att utveckla vården och driva innovation.

Forskning, kliniska prövningar och register
Följ länk

Så skapar vi systemtransformation

Ingen ska dö till följd av cancer. För att nå visionen bidrar vi till flera insatser som ska skapa systemtransformation i cancervården.

Fler insatser
Följ länk