I dagsläget är det patologiska utlåtandet inte strukturerat. Det leder till ojämn kvalitet och att det inte går att analysera. Därför bör svarsmallarna standardiseras och bli enhetliga över landet. Målet är effektivare inrapportering till register, att möjliggöra framtida forskning analys och AI-bearbetningar, minskat dubbelarbete och ökad användarbarhet av information.

Insatsen ska göra patologisvar för lungcancer nationellt strukturerade och att patologer svarar på ett enhetligt sätt i hela Sverige. Med mappning till SnomedCT ska data enkelt kunna analyseras och överföras till andra system. Insatsen har tre faser:

  1. Förarbete av patologer
  2. Systemutveckling av Regionala cancercentrum
  3. Integration mellan patologi laboratoriesystem, Kvalitetsregistret för lungcancer och INCA – informationsnätverk för cancervården

Just nu pågår fas 1.

Med strukturerade svarsmallar kan kvalitetssäkrade patologiska svar registreras i hela landet. Svaren kan sedan användas i beslutsstödsystem, AI-lösningar och forskning för att förbättra diagnostik och behandling av lungcancer. Lösningen som tas fram kommer kunna användas för fler diagnosområden.

Nollvision cancer är katalysator och medfinansiär

Nollvision cancer stödjer insatsen som katalysator genom att samla aktörer för ett målinriktat samarbete och medfinansiera personalkostnad för förarbete och systemutveckling för införandet av strukturerat protokoll lunga för patologi, vilket möjliggör enhetliga strukturerade och analyserbara svar i hela Sverige.

Mer om strukturerade svarsmallar inom cancerdiagnostik

Läs intervjuartikeln ”Strukturerade svar kan spara tid och rädda liv” Följ länk

Vi pratade med Stefan Dubois, Carlos Fernández Moro och Torbjörn Eles, som jobbar med insatsen, om insatsens första fas, deras ambition och vilka nyttor strukturerade svarsmallar kan skapa.

One-pager om strukturerade svarsmallar inom cancerdiagnostik Följ länk

Mer om syfte, mål, aktiviteter, tidplan, projektparter och andra nyckelaktörer.

Hur ser vi cancern snabbare?

Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Med nya system och kunskaper kan vi fånga upp symptom tidigare och snabbare komma till behandling. Och får större chanser att nå nollvisionen.

Tidig upptäckt och diagnos
Följ länk

Fler insatser som skapar systemtransformation

Ingen ska dö till följd av cancer. För att nå den visionen bidrar vi till flera insatser som ska skapa systemtransformation i cancervården.

Fler insatser
Följ länk