Hur kan primärvården upptäcka lungcancer och kolorektalcancer tidigare? Det ska doktoranderna Elinor Nemlander och Eliya Abedi försöka hitta svaret på.

Tidig upptäckt innebär större chanser att överleva cancer. Och primärvården är avgörande för tidig upptäckt. Men forskningen hittills har främst fokuserat på sekundärvården. De standardiserade vårdförloppen, som skulle korta väntetider och snabba på remissgångar, är till största delen framtagna utifrån forskning i sekundärvården.

En av primärvårdens utmaningar är att identifiera vilka patienter med liknande symtom som kan ha en farlig sjukdom och vilka som är friska. Riskbedömningsverktyg kan vara en hjälp. Men vilka är riskerna? CaPrim, ett kunskapsteam för cancer i primärvården, vill ta reda på det. Tidigare har teamet jobbat med att anpassa innehållet i de standardiserade vårdförloppen för primärvården och utbildat yrkesverksamma. Nu ska två teammedlemmar, Elinor Nemlander och Eliya Abedi, doktorera. De ska forska på hur primärvården kan upptäcka cancer tidigare, bland annat genom att undersöka vilka symtom som tillsammans kan tyda på cancer och om ett förändrat besöksmönster i primärvården kan tyda på cancer. Målet är att bidra med underlag till att utveckla verktyg och stöd som primärvården kan använda i det dagliga arbetet.

Mer om Vägar till tidig upptäckt av lungcancer hos aldrig-rökare i primärvården

Läs intervjun med Elinor Nemlander Följ länk

I november 2020 pratade Nollvision cancer med Elinor för att få mer insikt i vad hon och doktorandkollegan Eliya ska fokusera på i sin forskning.