Doktoranden John-Erik Bergkvist på Handelshögskolan följer Nollvision cancer som forskare. Hans följeforskning ska leda till ett mer kunskapsbaserat innovationsarbete för cancervården framåt och belägga samband om vad som får aktörer att engagera sig i nya och bredare sätt att samarbeta.

I forskningsarbetet följer John-Erik Bergkvist Nollvision cancers verksamhet i dess olika kontexter och som tvärsektoriellt ekosystem i stort. Han samlar in både kvalitativa och kvantitativa data och genomför experimentella studier om dynamik i samarbeten. Genom studierna hoppas John-Erik Bergkvist få fram vad som möjliggör innovationssamarbetet och vad som hindrar det. Forskningen kommer att redovisas i en till två vetenskapliga artiklar.

Innovationsmiljöer av det här slaget är relativt obeforskade men att staten satsar allt mer på innovation är en ny våg inom Europa. Resultatet blir lika viktigt för cancervården som för hela hälso- och sjukvårdssystemets innovationsarbete framöver. Hälso- och sjukvården har börjat bli nyfiken på att pröva nya arbetssätt, att det finns en god jordmån för samarbeten som kan stärka innovationskraften. John-Erik Bergkvist doktorerar vid House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm.

Mer om Doktorandforskning: Tvärsektoriell organisering av innovation

One-pager om doktorandforskning: Tvärsektoriell organisering av innovation Följ länk

Mer om insatsens syfte, mål, aktiviteter, tidplan, projektparter och andra nyckelfaktorer.

Läs intervjun Forskare följer Nollvision cancer för framtida innovation Följ länk

Är miljöer som Nollvision cancer en bra lösning för att snabba på innovation? Det ska doktoranden John-Erik Bergkvist forska på – metodiken för att bygga en visionsdriven innovationsmiljö.

Går det att organisera innovation?

Köer, krångliga bokningssystem och tajta scheman. Sveriges cancervård är pressad. För att göra situationen bättre för både personal och patienter behöver vi hitta sätt att organisera och använda resurserna smartare.

Organisation, ekonomi och etik
Följ länk

Så skapar vi systemtransformation

Ingen ska dö till följd av cancer. För att nå visionen bidrar vi till flera insatser som ska skapa systemtransformation i cancervården.

Fler insatser
Följ länk