Rehabilitering ska vara att vården och andra aktörer tillsammans med patienter bygger ett hälsofrämjande liv, med mesta tänkbara livskvalitet. Det ska nås med nya sätt att arbeta med rehabilitering vid cancerdiagnoser, och en metodik för samordning och ledning som gör att patienter och närstående uppfattar att de har en partner. 

Med utgångspunkt i diagnosen lungcancer ska insatsen förändra och förnya synen på hur rehabilitering kan vara en plattform för utvecklad egenvård och personcentrerad vård. Ny metodik, systemutveckling, center för digital rehabilitering och utbildningsinstrument är exempel på förväntade resultat från insatsen. Fokus vidgas från överlevnad till att människor så långt det är möjligt ska leva hållbara, långa och friska liv.

Insatsen är ett utvecklingsarbete som pågår till 2024. Arbetet kommer spridas och skalas upp nationellt och internationellt.

Nollvision cancers driver insatsen inom pågående utvecklingsarbete vid Akademiska sjukhuset

Insatsen drivs genom Nollvision cancer och integreras i ett pågående utvecklingsarbete av cancerrehabilitering som drivs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tillsammans med Region Uppsala, Uppsala Kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Successivt knyts ytterligare finansiärer och aktörer till insatsen, såsom kultur- och föreningsliv, idrott, skola och näringsliv. Insatsen tar sin utgångspunkt i lungcancer.

Mer om Det rehabiliterande samhället

One-pager om det rehabiliterande samhället Följ länk

Mer om insatsens syfte, mål, aktiviteter, tidplan, projektparter och andra nyckelaktörer.

Bättre behandling, bättre liv

Cellgifter ger sig på även friska celler. Vi vill hitta mer precis behandling, med fokus på målet och på att ge så lite biverkningar som möjligt. Både under och efter behandling. För det handlar inte bara om att överleva, utan också om att fortsätta leva.

Behandling och livskvalitet
Följ länk

Fler insatser som Nollvision cancer jobbar med

Ingen ska dö till följd av cancer. För att nå visionen bidrar vi till flera insatser som ska skapa systemtransformation i cancervården.

Så skapar vi systemtransformation
Följ länk