60 000 personer i Sverige kommer i år få en cancerdiagnos. Och många av dem kommer bli behandlade med antibiotika. Men de multiresistenta bakterierna blir fler och fler. Cancerbehandlingar kan bli oanvändbara. Det gör antibiotikaresistens till cancerområdets ödesfråga.

Idag, på europeiska antibiotikadagen, skriver flera debattörer från cancerområdet att arbetet mot antibiotikaresistens måste få mycket högre prioritet. Sverige behöver komplettera sin strategi med handling och ta ett ledarskap internationellt. För att säkra allas rätt till effektiva antibiotika. Det menar debattörer från Cancerfonden, ReAct, Regionala cancercentrum, Apotekarsocieteten, Nollvision cancer, Platinea, SIGHT och nationella Strama.

Bättre behandling, bättre liv.

Även om mycket bra har hänt inom cancervården de senaste åren, behöver vi ännu effektivare behandlingar. Som inte bara tar bort tumörer, utan som ger sig på själva cancercellerna. Och ger så få biverkningar som möjligt.

Behandling och livskvalitet
Följ länk

Vilka är Nollvision cancer?

Vi utmanar rådande ekosystem och knyter samman nya. Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Så ska vi nå nollvisionen
Följ länk