Världen är förändrad, cancern är densamma. Så heter kampanjen som AstraZeneca har startat för att uppmärksamma och försöka minska effekterna av covid-19-pandemins påverkan på cancerdiagnostiken.

Under 2020 minskade antalet cancerdiagnoser med 10 procent jämfört med 2019. Och inte på grund av att färre har cancer. Resurser har ställts om, patienter har gjort uppehåll i behandlingar och människor har undvikit att söka vård för symtom. För att öka medvetenheten om hur covid-19 påverkar cancervården och uppmana fler att kontakta vården vill AstraZeneca tillsammans med flera globala patientorganisationer nå ut med budskapet: Vänta inte. Kontakta din läkare. Bli undersökt.

AstraZeneca en initiativtagare till Nollvision cancer

Den 14 maj 2019 samlades en grupp människor med olika bakgrund och kompetenser. Alla med den gemensamma viljan att få färre att insjukna och fler att överleva cancer. Det mötet var upptakten till Nollvision cancer – en miljö för systeminnovation.

Hur vi blev till
Följ länk

Ju tidigare, desto bättre.

De första symtomen på lungcancer är ofta diffusa. Vården måste snappa upp symtom snabbare, till exempel med nya screeeningmetoder eller AI-lösningar. Och befolkningen måste förstå vilka symtom de borde söka vård för.

Tidig upptäckt och diagnos
Följ länk