Den 14 maj 2019 samlades en grupp människor med olika bakgrund och kompetenser. Alla med den gemensamma viljan att få färre att insjukna och fler att överleva cancer. Det mötet var upptakten till Nollvision cancer – en miljö för systeminnovation.

Sverige har kommit en bra bit på vägen när det kommer till cancervård. 2009 fick Sverige en nationell cancerstrategi. Genom strategin bildades sex regionala cancercentrum som satte ordentlig fart på utvecklingen av mer patientfokuserad, tillgänglig och likvärdig cancervård. Nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, kontaktssjuksköterskor, koncentrationen av högspecialiserade behandlingar och nya behandlingsmetoder har utvecklats och införts i cancervården. Med det finns fortfarande utmaningar – och möjligheter.

När Hans Hägglund tillträdde som nationell cancersamordnare i mars 2019 såg han ett behov av att stärka samarbetet för att bättre integrera cancerforskningen i hälso- och sjukvården. Då kallade han till det möte som senare blev Nollvision cancer. Ett möte mellan människor från olika bakgrund och kompetenser, discipliner och branscher. Som alla vill gå från dagens öar av initiativ till ett större samarbete, och som drivs av samma vision – att inga människor ska dö till följd av cancer och att fler ska leva längre och bättre.

16 personer från 14 aktörer ansökte därefter till Vinnovas utlysning Visionsdriven hälsa:

Har du idéer som kan förbättra cancervården?

Vi vill gärna att fler aktörer engagerar sig Nollvision cancer, genom samarbeten i specifika insatser och genom partnerskap. Tillsammans kan vi skapa ännu större nytta för patient och samhälle.

Engagera dig
Följ länk

Ingen ska behöva dö av cancer

Vi har tagit oss an uppgiften att göra cancer till en botbar eller kronisk sjukdom. Det gör vi med hjälp av mätbara mål och systematiskt arbete.

Så ska vi nå nollvisionen
Följ länk