Lungcancer är en av de cancerformer där minst antal patienter överlever. Varje år får närmare 4 000 människor diagnosen. Nästan lika många dör. Så förnyad vård kan göra stor skillnad.

Porträtt på Suzanne Håkansson, AstraZeneca

– Det går att rädda många liv, säger Suzanne Håkansson från AstraZeneca, som är med i kärnteamet för Nollvision cancer. Så vi har valt att fokusera på just lungcancer de första två åren, och hoppas att vi kan lära oss mycket. Som vi sedan kan applicera på andra sjukdomar och cancerformer.
Suzanne hoppas att Nollvision cancer inom de åren varit delaktiga i insatser som löst både mindre och större problem. Att innovationsmiljön bidragit till en nationell ambitionsnivå och nationell samverkan. Och såklart skapat resultat för patienterna.

Det går att rädda många liv.

Bara 20 procent av patienter som diagnosticerats med den vanligaste formen av lungcancer lever efter fem år. Diagnosen kommer ofta för sent.
– Lungcancer upptäcks ofta som metastaser i hjärnan, i stadie fyra. Innan det kan cancern se ut som migrän, trötthet, depression. Vi måste identifiera symptomen snabbare.

Diagnosticeringen skulle kunna bli snabbare genom screening, eller nya sätt att analysera symptomen. Det klart effektivaste sättet att få färre att dö i lungcancer är dock att arbeta förebyggande – tobaksrökning ligger bakom en stor andel fall. Men alla vet att det är farligt att röka. Cigaretterna ger något annat. Tröst, belöning, något att göra. Man väljer att njuta nu och lida sen. Suzanne tror att vi behöver titta mer på beteendevetenskap.
– Hur människor ser på risk på kort sikt och lång sikt, där kan vi lära oss av andra branscher. Som pensionssparande och försäkringar. Hur jobbar de där?

Hur människor ser på risk på kort sikt och lång sikt, där kan vi lära oss av andra branscher. Som pensionssparande och försäkringar. Hur jobbar de där?

Nollvision cancer bygger på att olika professioner och aktörer arbetar tillsammans för en gemensam vision. Att ingen ska behöva dö i cancer. Alla ska bidra med sina kompetenser och perspektiv för att hitta lösningarna som ger bästa resultat för patient, närstående och samhälle. Behandlande företag som jobbar för tidig upptäckt. AI som upptäcker symptom. Teknikföretag som vill innovera rehab.
– Det är genom att prata med varandra som vi hittar de medicinska framstegen. Det är många professioner inblandade i cancervården, som alla spelar stor roll för patienterna. Samverkan är nyckeln. Ingen enskild aktör kan göra det här.

Mycket cancer går att förebygga

En tredjedel av all cancer beror på levnadsvanor. Det innebär att en tredjedel av all cancer går att förebygga. Och om färre blir sjuka så minskar vi människors lidande, ökar folkhälsan och sparar samhällets resurser. Frågan är – hur?

Prevention
Följ länk

Hur ser vi cancern snabbare?

De första symptomen på lungcancer är ofta diffusa. Huvudvärk, trötthet, hosta. Lång tid kan gå innan symptomen kopplas till cancer, vilket gör sjukdomen svårare att behandla.

Tidig upptäckt och diagnos
Följ länk