Cancer är en av våra största samhällsutmaningar. För att möta den behöver vi skapa bättre förutsättningar att nyttiggöra data och framgångsrikt implementera ny kunskap, metoder och interventioner. Vi behöver tänka nytt och anta ett helhetsperspektiv på hälsa. Och vi behöver samarbeta på nya sätt mellan hälso- och sjukvårdens olika delar, näringslivet och civilsamhället.

16 000 cancerfall om året kan kopplas till våra levnadsvanor. Att förändra levnadsvanor i mer hälsosam riktning är ofta lättare sagt än gjort. Individen kan göra mycket, men inte allt. Politiska åtgärder som bidrar till att främja hälsosamma val i matbutiken eller mer rörelse i vår vardag har stor betydelse. Det är tydligt att både samhället och den enskilda individen behöver ta ett större ansvar för att färre ska drabbas av cancer i framtiden. Tillsammans behöver vi sätta ambitiösa mål.

Datum: 27 juni 2024            

Tid: 16:30-18:30

Plats: Birgers gränd 9, snett till vänster framför Strand Hotell, Visby


Anmälan till Cancer Mission Day Mingel under Almedalen 2024

Här kan du anmäla dig till vårt mingel. Anmälan är obligatorisk och platserna är begränsade. För att säkerställa plats vänligen anmäl dig senast den 20 juni. Välkommen!

GDPR – Godkännande av insamling av personuppgifter.(Obligatoriskt)