Den 4 februari är det Världcancerdagen. Nätverket mot cancer anordnar ett digitalt event med föreläsningar, intervjuer och debatter. Temat är tidig upptäckt. Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och ordförande i Nollvision cancer, deltar i ett av panelsamtalen.

Hur ser vi cancern snabbare?

Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Med nya system och kunskaper kan vi fånga upp symptom tidigare och snabbare komma till behandling. Och får större chanser att nå nollvisionen.

Tidig upptäckt och diagnos
Följ länk