Hur kan Sverige bli bättre på att upptäcka lungcancer tidigt? Den frågan ska vi försöka besvara under en workshop den 3 december. Varmt välkommen att vara med och bidra med en pusselbit i arbetet för bättre hälsa och innovation i cancervården.

Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Med nya system och kunskaper kan vi fånga upp symptom tidigare och snabbare komma till behandling. Och få större chanser att nå nollvisionen – att 0 människor ska dö till följd av cancer och att fler ska leva längre och bättre. 

Workshoppen är en uppföljning av mötet som Nollvision cancer arrangerade för Socialstyrelsen med experter från England tidigare i höstas. Det är ett tillfälle att samlas och prata om möjligheterna att utforma en bred implementeringsstudie i Sverige för tidig upptäckt av lungcancer. Olika intressenter behöver samlas runt bordet och bestämma hur vi kommer vidare för att generera data och ny kunskap för operationalisering i Sverige.

När: 3 december 2020 kl. 15:30-17:30
Var: videomöte på Zoom 
OSA: 28 november

Den 1 december får du som anmält dig en länk till digital uppkoppling och hållpunkter för en agenda. Vi hoppas att workshoppen bidrar till kreativitet och innovationstänkande!

Hur ser vi cancern snabbare?

Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Med nya system och kunskaper kan vi fånga upp symptom tidigare och snabbare komma till behandling. Och får större chanser att nå nollvisionen.

Tidig upptäckt och diagnos
Följ länk

Det här är Nollvision cancer

Nollvision cancer vill vara en unik kontaktpunkt och innovationsmiljö där vi tillsammans arbetar för att främja folkhälsa och för en bättre och snabbare integration av klinisk forskning och innovationer i cancervården, i Sverige och globalt.

Om oss
Följ länk