Life science-strategin för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft firar ett år! Den 18 januari bjöd Regeringskansliet och STUNS Life science in till en nationell konferens för att tillsammans uppmärksamma och accelerera arbetet.

Den nationella life science-strategin

Life science-kontoret är ett av regeringens strategiska samverkansprogram. För att strategin ska vara framgångsrik måste alla sektorns aktörer vara med och bidra. Nollvision cancer samlar aktörer och vässar samarbetet kring flera av delmålen i strategin, såsom att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården.

I omvärlden
Följ länk

Vilka är Nollvision cancer?

Nollvision cancer utmanar rådande ekosystem och knyter samman nya. Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Om oss
Följ länk