Lyckat nordiskt möte under OECI Oncology Days i Valencia

I juni deltog Nollvision cancer på OECI Oncology Days i Valencia. Europeiska cancerinstitut samlades under tre dagar för att utbyta erfarenheter och dela goda exempel på hur man arbetar med cancervård och forskning.

Från Sverige presenterade Yvonne Wengström och Eva Jolly med flera hur Karolinska arbetar med kontaktsjuksköterskor. Mycket uppskattade föredrag som genererade många som var intresserade av att veta mer. 

Under konferensen hölls ett nordiskt möte där Ebba Hallersjö Hult presenterade Nollvision cancer och Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer. Åslaug Helland berättade om den norska Impress-studien och alla cancer centres delade fler goda exempel på hur man arbetar. Avslutningsvis konstaterades att utbytet bör fortsätta och en nordisk task force ska bildas för att strukturera upp detta.

Läs mer om OECI här.

Nollvision cancer i ny krönika: ”Låt oss testa precisionsmedicin fullt ut”

Nollvision cancer medverkar med en ny krönika i senaste numret av ”Kampen mot cancer”, en bilaga till Dagens Medicin. Krönikan handlar om nästa steg för att implementera precisionsmedicin och vad vi kan lära oss av Norge.

Läs hela texten här: https://www.kampenmotcancer.se/svensk-cancervard/precisionsmedicin-lat-oss-testa-det-fullt-ut/

Precisionsmedicin i Almedalen – här hittar du evenemangen

Ska du till Almedalen och är nyfiken på vad som arrangeras inom precisionsmedicin?

Här hittar du en sammanställning av ett urval av seminarier och arrangemang inom temat precisionsmedicin och precisionshälsa.

Här hittar du hela det officiella Almedalsprogrammet med mer information.

Nollvision cancer i nytt globalt lungcancernätverk

Ebba Hallersjö Hult från Nollvision cancer har blivit medlem i det nyligen lanserade Lung Cancer Policy Network, en global sammanslutning av experter med målet att göra lungcancer till en politiskt prioriterad fråga över hela världen. Medlemmar i nätverket inkluderar läkare, forskare, patientorganisationer och branschexperter.

Huvudfokus är först och främst lungcancerscreening. Nätverket har nästan 50 medlemmar från hela världen och fortsätter att växa. Snart lanseras den första rapporten som kommer att beskriva viktiga lärdomar från implementeringen av lungcancerscreening runt om i världen.

Läs mer på nätverkets hemsida: https://www.lungcancerpolicynetwork.com/

Möt våra studenter från KI:s masterprogram

Under våren gör två studenter praktik hos oss. Ala Abdallah och Martina Puricelli studerar masterprogrammet i bioentreprenörskap vid Karolinska Institutet.
Här berättar de mer om sin praktik:

–      The goal of our project is to conduct research and analysis on business models for Vision Zero Cancer. The goal is to provide Vision Zero Cancer with a sustainable business model for long-term commitment from cancer stakeholders. By shifting to precision medicine, Vision Zero Cancer aims to change the way healthcare screens, prevents, and treats cancer, specifically lung cancer. The Swedish healthcare system will benefit from Vision Zero Cancer’s work by improving the patient journey for lung cancer now and in the future.

–      Being an intern at Vision Zero Cancer is an exciting and empowering experience for us. We will have the opportunity to meet partners from various sectors of society. We witnessed the complexity and beauty of the healthcare system, as well as what is required to bring all partners together in a mission-driven environment such as Vision Zero Cancer. We are seeing how this new model of public-private partnership can bring together all healthcare stakeholders in a neutral setting to efficiently improve things.

–      During our studies, including our internship at Vision Zero Cancer, we discovered that there is much to be done in the field of market access to bring innovative treatments, such as precision medicines, to patients as soon as possible. Areas such as health economic and technology assessments, as well as pricing models that fit the profiles of new treatments, are interesting to work with in this field. Working with policy creation in the health system and the impact that has on human health is also a rewarding experience. We hope to contribute more to these fields once we finish our studies.

Workshop om motivationen bakom nollvisionen

Motivationen bakom nollvisionen – hur ser den ut?

Den 9 maj samlades ett 20-tal personer inom Nollvision cancer på Handelshögskolan i Stockholm för en workshop ledd av Anna Essén, Magnus Mähring och John-Erik Bergkvist.

Många aktörer är aktiva i innovationsmiljön – men vilka olika incitament driver aktörernas engagemang? Vad motiverar oss? Hur skapar vi proaktivitet inom partnerskapet? Var går gränserna mellan samarbete och konkurrens, mellan att vara inkluderande och effektiv, mellan samhällsnytta och kommersiellt intresse?

John-Erik Bergkvist är doktoranden som följer Nollvision cancer och gav ett teoretiskt perspektiv på frågorna samt redogjorde för de intervjuer han gjort med olika aktörer inom Nollvision cancer innan diskussionen tog vid mellan representanter från patientförening, myndighet, akademi och industri. Motivationen ser olika ut på personlig nivå, organisatorisk nivå och samhällsnivå.

Här finns en sammanfattning av motivationsteorin som var utgångspunkt för workshopen.

Nollvision cancer arrangerade seminarium om strålterapi

Sverige behöver starka forskningsmiljöer där nya och bättre sätt att ge strålbehandling forskas fram och implementeras. Utvecklad strålbehandling kan förbättra livet för många människor och är en grundförutsättning i dagens och framtidens cancervård.

Sverige var länge världsledande inom strålbehandling. De senaste 20 åren har vi halkat efter internationellt. Antalet patienter som behöver strålbehandling ökar hela tiden. Men antalet sjuksköterskor, läkare och strålfysiker som behärskar den alltmer avancerade tekniken och som forskar inom området ökar inte i samma takt.

Inom cancervården finns i dag en stor oro för vad utvecklingen ska leda till och hur patienter kan komma att drabbas. Hur vänder vi utvecklingen? Vad behöver göras och vilka resurser och investeringar krävs för att framtidssäkra svensk strålbehandling? Vilka möjligheter innebär det för utbildning, forskning och innovation?

Den 30 mars arrangerade Nollvision cancer ett seminarium under Folkhälsodalen om detta.
Du kan se hela seminariet i efterhand här.

Medverkande:
Jan Zedenius, överläkare och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
Karin Båtelson, tidigare ordförande i Sjukhusläkarna samt klinisk neurofysiolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Silke Engelholm, ordförande i Svensk strålonkologisk förening samt sektionschef och överläkare i onkologi på strålbehandlingen vid Skånes universitetssjukhus i Lund
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Nollvision cancer i Sjukvårdspodden

I senaste avsnittet av Sjukvårdspodden samtalar Ebba Hallersjö Hult, innovationsledare för Nollvision cancer med Jonas Edström från Roche och Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

Även Peter Nordström, programchef på Swelife, medverkar med en spaning om prevention.

Lyssna på avsnittet här.

Så arbetar vi missions-orienterat

Hur arbetar man missions-orienterat för att utrota cancer?
Om detta skriver Nollvision cancers innovationsledare Viktoria Asplund i en gästblogg hos OECD – Observatory of Public Sector Innovation (OPSI). Hon berättar bland annat om när Nollvision cancer tillsammans med OECD arrangerade en ”Mission Oriented Innovation Bootcamp” om precisionsmedicin i höstas.

”Framgångsrika missions dyker inte bara upp, de är noggrant utformade genom ett systems kapacitet att nå högt uppsatta mål”

Läs hela texten här.

Nollvision cancer i Aftonbladet om lungcancerscreening

Den 2 februari skrev företrädare för Nollvision cancer tillsammans med en rad olika aktörer på Aftonbladets debattsida om lungcancerscreening.

Det finns utmaningar, bland annat kring finansiering och implementering, men det råder glädjande nog en enighet bland samhällets olika aktörer kring fördelarna med lungcancerscreening.

Regeringen är uttalat positiv, Socialstyrelsen analyserar möjligheterna, regionernas expertorganisation Regionala cancercentrum vill implementera lungcancerscreening, och både Life Science-bolag och organisationer som verkar inom området argumenterar för metoden.

Vi vill därför nu uppmana alla dessa aktörer att tillsammans ta de steg som krävs. Det finns inte bara ett stort behov att införa lungcancerscreening – det finns ett behov att göra det så snart som möjligt.

Läs hela debattartikeln här.