Hur stärker vi cancervården och gör den mer motståndskraftig, särskilt i ljuset av de utmaningar som covid-19 ställt oss inför? Det diskuterades i ett rundabordssamtal under Sweden–India Health Talks 2020 den 11 december. Nollvision cancers Ebba Hallersjö Hult deltog, tillsammans med Karin Elinder från Cancerfonden.

Försenad diagnostik, uppskjuten screening och uppskjuten behandling – pandemin ställer oss inför flera utmaningar. Det, och andra utmaningar för cancervården, diskuterade experter från offentlig och privat sektor i Indien och Sverige, i Sweden–India Health Talks som en del av Sweden–India Nobel memorial week.

Rundabordssamtalet fokuserade på att identifiera cancerrelaterade utmaningar och hur pandemin kräver mer än innovation i lösningarna. De mest kritiska hindren i vårdkejdan identifierades som screening och tidig upptäckt, socioekonomiska skillnader, brist på kunskap om cancer och cancerprevention bland befolkningen samt ojämlik tillgång till vård. För att hitta vägar förbi dessa hinder delade vi erfarenheter, best practice och nytänkande förslag. Samarbete är centralt för att hitta en hävstångseffekt i den teknologiska utvecklingen och för att arbeta tvärfunktionellt, såväl kring den enskilda patientens vård som i att utveckla preventionsarbete genom till exempel beteendevetenskap. Tillsammans jobbar vi för en bättre global cancervård!

Läs mer om India–Sweden Healthcare Innovation Centre.

Hur ser vi cancern snabbare?

Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chanserna att överleva. Med nya system och kunskaper kan vi fånga upp symptom tidigare och snabbare komma till behandling. Och får större chanser att nå nollvisionen.

Tidig upptäckt och diagnos
Följ länk

Har du idéer som kan förbättra cancervården?

Vi vill gärna att fler aktörer engagerar sig Nollvision cancer, genom samarbeten i specifika insatser och genom partnerskap. Tillsammans kan vi skapa ännu större nytta för patient och samhälle.

Engagera dig
Följ länk