På förra veckans e-hälsokonferens Vitalis var Ebba Hult och Hans Hägglund med och pratade om Nollvision cancer och patientöversikter i cancervården.

Patientöversikter i cancervården är en av de insatser som Nollvision cancer har valt att satsa på. Ebba berättar:
– Den delaktighet man skapar mellan patient och läkare, i vårdmötet, blir något slags fundament för att bygga framtidens cancervård. Du kan jobba med forskning, utveckling, nya behandlingsmöjligheter för att skapa bästa möjliga livskvalitet och agera på realtid i frågor. Vi tror också att det är en möjlighet att stärka svensk life science och konkurrenskraften internationellt.

På frågan om vad Hans hoppas att Nollvision cancer ska bidra med svarar han: Att utmana.
– Vi jobbar väldigt effektivt i våra stuprör och levererar bra. Men ibland så pratar vi inte med varandra, det kan finnas en skräck inför att prata med varandra. Så tanken med den här innovationsmiljön är att samlas kring bordet i specifika frågor. Tar vi patientöversikten så har vi IT och vårdprofessionen – båda jätteduktiga på det de gör, men sällan gör de något tillsammans. Om vi kan få de här aktörerna runt bordet och våga utmana lite mer, då tror jag att till exempel det här med automatöverföring kan bli verklighet snabbare. Om Nollvision kan vara en del av det här.

Här kan du se hela samtalet. Hans är med ifrån 30:50 och Ebba från 49.55.

Vad är Nollvision cancer?

Nollvision cancer utmanar rådande ekosystem och knyter samman nya. Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Om oss
Följ länk

Bättre behandling, bättre liv

Vi vill hitta precisare behandlingar, med fokus på målet och på att ge så lite biverkningar som möjligt. Både under och efter behandling. För det handlar inte bara om att överleva, utan också om att fortsätta leva.

Behandling och livskvalitet
Följ länk