Nollvision cancer har genom åren varit med och anordnat en mängd olika seminarier och event. Bland annat i Almedalen samt i Folkhälsodalen, Sveriges hälsopolitiska arena. Folkhälsodalen är ett initiativ i Reform Societys regi. Ett digifysiskt forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk sjukvård i världsklass. Fler av dessa debatter och seminarier kan du se här i efterhand!

Kompetensförsörjningen – en ödesfråga för Svensk Cancervård

Vilka insatser krävs för att vi ska säkra kompetensförsörjningen inom svensk cancervård och vem ansvara för vilka insatser?

Nationellt Screeningprogram för lungcancer – dags att agera!

Lungcancer är den vanligaste cancerdödsorsaken i Sverige och i resten av världen. Tidig upptäckt är det absolut viktigaste för att möjliggöra botande behandling men två tredjedelar av lungcancerfallen upptäcks försent.

Almedalen 2023

Hälsa och cancervård med precision – har vi kompetensen?

Hur säkrar vi kompetensförsörjningen nationellt för att modernisera cancervården på ett hållbart och jämlikt sätt?

Almedalen 2023

Här kan du ta del av de debatter och seminarier som Nollvision cancer har varit med och arrangerat i Folkhälsodalen genom åren 👉

Folkhälsodalen 29/3 2023: Cancerrehabilitering med precision! Följ länk

Varje år insjuknar ungefär 65 000 personer i cancer i Sverige, och enligt prognoser kommer antalet drabbade att öka i framtiden. Eftersom behandlingsmetoderna hela tiden förbättras kommer också allt fler att leva med sjukdomen under lång tid, kanske många år. Det förändrar vardagen för såväl individen som de närstående. För att ge bättre förutsättningar för ett fortsatt gott liv krävs en god, tillgänglig och jämlik cancerrehabilitering. Det är tyvärr inte någon självklarhet idag.

Folkhälsodalen 30/3 2022 – Ett friskt liv behöver en strålande framtid! Följ länk

Sverige var länge världsledande inom strålbehandling. De senaste 20 åren har vi halkat efter internationellt. Antalet patienter som behöver strålbehandling ökar hela tiden. Men antalet sjuksköterskor, läkare och strålfysiker som behärskar den alltmer avancerade tekniken och som forskar inom området ökar inte i samma takt. Inom cancervården finns i dag en stor oro för vad utvecklingen ska leda till och hur patienter kan komma att drabbas. Hur vänder vi utvecklingen? Vad behöver göras och vilka resurser och investeringar krävs för att framtidssäkra svensk strålbehandling?

Folkhälsodalen i Almedalen 2022 Följ länk

I skuggan av det avskyvärda dådet mot psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren var Almedalsveckan i år åter en plats för massor av seminarier, tal, diskussioner och informella möten mellan alla samhällsintresserade aktörer. Precisionsmedicin och hälsodata var två ämnen som stack ut sett till mängden arrangemag. Hans Hägglund och Ebba Hallersjö Hult var efterfrågade paneldeltagare och våra partners hade såväl egna arrangemang som olika samarbeten under veckan.

Folkhälsodalen 6/12 2021: Lungcancerscreening på liv och död! Följ länk

Lungcancer är den vanligaste cancerdödsorsaken i Sverige och i resten av världen. I Sverige är ökningen särskilt tydlig bland kvinnor – fler kvinnor dör nu av lungcancer än av bröstcancer. Hur ska vi komma vidare och rädda liv? Kan en implementeringsstudie av lungcancerscreening vara vägen fram? Det var frågor som ställdes i paneldebatten om lungcancerscreening arrangerad av Nollvision cancer på Folkhälsodalen.