PCM4EU har nu publicerat de fyra första avsnitten i sin poddserie:

I avsnitt 1 och 2 träffar vi Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, PhD och farmaceut, Medicine & Society vid CZ Health Insurance och medlem av National Payers Evaluation Committee for Specialised Medicines and Companion Diagnostics (CieBAG). Denna kommitté beslutar om ersättning för läkemedel och molekylär diagnostik i Nederländerna. Dessutom är hon knuten till Leiden University Medical Center. I avsnitt 2 talar Sahar om pragmatisk ersättning i DRUP-liknande kliniska prövningar och i avsnitt 3 behandlas tillgång och finansiering av Molecular Tumor Boards, med Nederländerna som exempel.

The Drup Like Clinical Trials (DLCTs) : pragmatic reimbursement

Access to financing molecular tumor boards : the example of Netherland


I avsnitt 3 och 4 har Loic Verlingue från Centre Leon Berard intervjuat Hugues Berry, biträdande vetenskaplig chef för digital biologi och digital hälsa vid Inria, National Institute for Research in Digital Science and Technology, Frankrike om tillämpningen av artificiell intelligens i digital hälsa. Det här avsnitten är tillgängliga på engelska och franska. Du hittar samtliga avsnitt här: PCM4EU You Tube Channel