Nollvision cancers Ebba Hult intervjuad av CancerRehabFonden

Vad innebär nollvisionen, hur ska innovationsmiljön arbeta och hur är läget för rehabiliteringsområdet? Det är några av de ämnen som Ebba Hult, samordnare och initiativtagare till Nollvision cancer, pratade om med CancerRehabFonden.

Porträttbild på Ebba Hult, samordnare Nollvision cancer

Rehabilitering är ett område där vi inte kommit så långt som vi borde, säger Ebba Hult. Samtidigt menar hon att det går åt rätt håll, men att det är långt kvar tills alla erbjuds och får den rehabilitering de behöver. Samverkan kommer att vara viktigt för det fortsatta arbetet.

Läs hela intervjun med Ebba hos CancerRehabFonden.

Rehabilitering en viktig fråga för bättre cancervård

Biverkningar som inte släpper taget. Rörelsesvårigheter, trötthet, smärtor och värk. Hur anpassar vi rehabiliteringen efter individen, så att hen lättare kan lämna cancern bakom sig?

Behandling och livskvalitet
Följ länk

Vilka är CancerRehabFonden?

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som erbjuder rehabilitering till cancerdrabbade.

Mer om CancerRehabFonden
Följ länk

Nollvision cancer pratade patientöversikter på Vitalis

På förra veckans e-hälsokonferens Vitalis var Ebba Hult och Hans Hägglund med och pratade om Nollvision cancer och patientöversikter i cancervården.

Patientöversikter i cancervården är en av de insatser som Nollvision cancer har valt att satsa på. Ebba berättar:
– Den delaktighet man skapar mellan patient och läkare, i vårdmötet, blir något slags fundament för att bygga framtidens cancervård. Du kan jobba med forskning, utveckling, nya behandlingsmöjligheter för att skapa bästa möjliga livskvalitet och agera på realtid i frågor. Vi tror också att det är en möjlighet att stärka svensk life science och konkurrenskraften internationellt.

På frågan om vad Hans hoppas att Nollvision cancer ska bidra med svarar han: Att utmana.
– Vi jobbar väldigt effektivt i våra stuprör och levererar bra. Men ibland så pratar vi inte med varandra, det kan finnas en skräck inför att prata med varandra. Så tanken med den här innovationsmiljön är att samlas kring bordet i specifika frågor. Tar vi patientöversikten så har vi IT och vårdprofessionen – båda jätteduktiga på det de gör, men sällan gör de något tillsammans. Om vi kan få de här aktörerna runt bordet och våga utmana lite mer, då tror jag att till exempel det här med automatöverföring kan bli verklighet snabbare. Om Nollvision kan vara en del av det här.

Här kan du se hela samtalet. Hans är med ifrån 30:50 och Ebba från 49.55.

Vad är Nollvision cancer?

Nollvision cancer utmanar rådande ekosystem och knyter samman nya. Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Om oss
Följ länk

Bättre behandling, bättre liv

Vi vill hitta precisare behandlingar, med fokus på målet och på att ge så lite biverkningar som möjligt. Både under och efter behandling. För det handlar inte bara om att överleva, utan också om att fortsätta leva.

Behandling och livskvalitet
Följ länk

Därför börjar vi med lungcancer

Lungcancer är en av de cancerformer där minst antal patienter överlever. Varje år får närmare 4 000 människor diagnosen. Nästan lika många dör. Så förnyad vård kan göra stor skillnad.

Porträtt på Suzanne Håkansson, AstraZeneca

– Det går att rädda många liv, säger Suzanne Håkansson från AstraZeneca, som är med i kärnteamet för Nollvision cancer. Så vi har valt att fokusera på just lungcancer de första två åren, och hoppas att vi kan lära oss mycket. Som vi sedan kan applicera på andra sjukdomar och cancerformer.
Suzanne hoppas att Nollvision cancer inom de åren varit delaktiga i insatser som löst både mindre och större problem. Att innovationsmiljön bidragit till en nationell ambitionsnivå och nationell samverkan. Och såklart skapat resultat för patienterna.

Det går att rädda många liv.

Bara 20 procent av patienter som diagnosticerats med den vanligaste formen av lungcancer lever efter fem år. Diagnosen kommer ofta för sent.
– Lungcancer upptäcks ofta som metastaser i hjärnan, i stadie fyra. Innan det kan cancern se ut som migrän, trötthet, depression. Vi måste identifiera symptomen snabbare.

Diagnosticeringen skulle kunna bli snabbare genom screening, eller nya sätt att analysera symptomen. Det klart effektivaste sättet att få färre att dö i lungcancer är dock att arbeta förebyggande – tobaksrökning ligger bakom en stor andel fall. Men alla vet att det är farligt att röka. Cigaretterna ger något annat. Tröst, belöning, något att göra. Man väljer att njuta nu och lida sen. Suzanne tror att vi behöver titta mer på beteendevetenskap.
– Hur människor ser på risk på kort sikt och lång sikt, där kan vi lära oss av andra branscher. Som pensionssparande och försäkringar. Hur jobbar de där?

Hur människor ser på risk på kort sikt och lång sikt, där kan vi lära oss av andra branscher. Som pensionssparande och försäkringar. Hur jobbar de där?

Nollvision cancer bygger på att olika professioner och aktörer arbetar tillsammans för en gemensam vision. Att ingen ska behöva dö i cancer. Alla ska bidra med sina kompetenser och perspektiv för att hitta lösningarna som ger bästa resultat för patient, närstående och samhälle. Behandlande företag som jobbar för tidig upptäckt. AI som upptäcker symptom. Teknikföretag som vill innovera rehab.
– Det är genom att prata med varandra som vi hittar de medicinska framstegen. Det är många professioner inblandade i cancervården, som alla spelar stor roll för patienterna. Samverkan är nyckeln. Ingen enskild aktör kan göra det här.

Mycket cancer går att förebygga

En tredjedel av all cancer beror på levnadsvanor. Det innebär att en tredjedel av all cancer går att förebygga. Och om färre blir sjuka så minskar vi människors lidande, ökar folkhälsan och sparar samhällets resurser. Frågan är – hur?

Prevention
Följ länk

Hur ser vi cancern snabbare?

De första symptomen på lungcancer är ofta diffusa. Huvudvärk, trötthet, hosta. Lång tid kan gå innan symptomen kopplas till cancer, vilket gör sjukdomen svårare att behandla.

Tidig upptäckt och diagnos
Följ länk

Nollvision cancer vill samlas runt bordet för att förbättra vården

Med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och tillgänglighetssatsningar har cancervården kommit en bit på vägen de senaste åren. Nu ska fokus läggas på forskning och innovation. Bland annat genom Nollvision cancer.

Porträtt på Hans Hägglund, nationell cancersamordnare

Nollvision cancer ska vara en visionsdriven innovationsmiljö. Men vad innebär det? Hans Hägglund, projektledare, berättar:
– Nollvision cancer ska vara en miljö för att integrera forskning och innovation i hälso- och sjukvården. Vi vill gå från dagens öar av initiativ till ett större samarbete, där alla drivs av samma vision – att få färre att insjukna i cancer och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom. Tillsammans kan vi skapa ännu större nytta för patient och samhälle.

Vi vill gå från dagens öar av initiativ till ett större samarbete, där alla drivs av samma vision – att få färre att insjukna i cancer och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom.

Hans beskriver Nollvision cancer som en katalysator, där patient, vård, akademi, industri och politik kommer närmare varandra. Innovationsmiljön vill vässa samverkan, inte skapa ett parallellt system.
– Det kan till exempel vara genom att vi för ihop projekt som inte är synkroniserade, sätter fokus på frågan, eller finansierar bra idéer och lösningar som inte testats eller diskuterats tidigare.

Samtidigt som det handlar om att komma närmare varandra, så blickar Hans långt fram. Nationellt och internationellt. Ett av Nollvision cancers mål är nämligen att Sverige ska bli världsledande på prevention, tidig upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för personcentrerad uppföljning. Lika gärna som läkemedel, genterapi eller snabbare diagnostik, kan det handla om nya arbetsprocesser, register och sätt att analysera data. Han pratar om en systemtransformation, att våga utmana det befintliga.
– Den tekniska utvecklingen har gått snabbt. Vi behöver utvärdera och ompröva om de organisatoriska systemen som finns faktiskt är aktuella idag.

En lite kortare framåtblick gäller Nollvision cancers egen organisation. Cancer är ett tufft ämne och det gäller att hålla energin uppe.  
– Att vi håller i och håller ut, fortsätta vara engagerade. Men också att se till att intresset för oss inte svalnar. Vi vill att det ska bli fler partners i miljön, och att vi får tillräckligt med ekonomiska muskler för att fortsätta utveckla vården.

Det är en fråga som borde komma tidigt – vilka mål patienten har med livet. Så att det blir ett liv med innehåll efter en tuff behandling.

Att ingen ska bli sjuk i cancer är inte så troligt. Men att ingen ska behöva dö av cancer, det tror Hans går att nå. Det gör dock en fråga allt mer påtaglig. Till vilket liv räddar vi patienterna?
– Fokus har varit på att behandla patienten på bästa sätt och sen följa upp att patienten inte kommer tillbaka. Nu blir det runt om allt viktigare – att återgå till sitt arbete, ha ett socialt liv, äta, dricka och må bra. Det är en fråga som borde komma tidigt – vilka mål patienten har med livet. Så att det blir ett liv med innehåll efter en tuff behandling.

Det här är Nollvision cancer

Vi har en vision om att minska insjuknande och transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. För att sträva mot visionen krävs innovativa lösningar och arbetssätt inom flera delar av samhället.

Om oss
Följ länk

Ingen ska behöva dö av cancer

Vi har tagit oss an uppgiften att göra cancer till en botbar eller kronisk sjukdom. Det gör vi med hjälp av mätbara mål och systematiskt arbete.

Så ska vi nå nollvisionen
Följ länk