Nu har rapporten från EU Cancer Summit 2022 kommit!

Ebba Hallersjö Hult från Nollvision cancer var på plats under seminariet och deltog i panelen Bringing Digital Transformation of Cancer Care to Frution:

Som anges i ECO-konsensusdokumentet, No Stopping Us Now!, är fördelarna med digital teknik för att förbättra cancervården tydliga. Ändå kvarstår frustration med en uppfattning om att framstegen går långsammare än hoppats inom viktiga områden som internationellt onkologisk datasamarbete och tillräcklig förberedelse av hälsosystem, inklusive onkologipersonal, för större antagande och upptagande inom områden som artificiell intelligens.

Denna session tog perspektiv från nationella ministerier, internationella onkologiledare och EU-beslutsfattare om det aktuella läget och verkligheten inom digital förändringshantering inom onkologin, med hänvisning till nuvarande politiska prioriteringar såsom inrättandet av ett europeiskt hälsodatautrymme.

Med Digital Health Network Network Co-Chairs Carlo Catalano och Wim Oyen, samt dessa talare:

  • Fulvia Raffaelli, Head of Digital Health, DG SANTE
  • Tobias Silberzahn, Partner, McKinsey & Company
  • Laurence Court, Director, The Radiation Planning Assistant Project, Division of Radiation Oncology, The University of Texas MD Anderson Cancer Centre
  • Denis Costello, Executive Director, CML Advocates Network
  • Ebba Hallersjö Hult, Co-founder and Head of Vision Zero Cancer
  • Nina Linder, Associate Professor, University of Helsinki, Senior Scientist, Institute for Molecular Medicine Finland
  • Angel Martín, Senior Director, Digital Health and Taxation Advocacy EMEA, Janssen

Här kan du titta på de inspelade sessionerna>>>