Nollvision cancer medverkar med en ny krönika i senaste numret av ”Kampen mot cancer”, en bilaga till Dagens Medicin. Krönikan handlar om nästa steg för att implementera precisionsmedicin och vad vi kan lära oss av Norge.

Läs hela texten här: https://www.kampenmotcancer.se/svensk-cancervard/precisionsmedicin-lat-oss-testa-det-fullt-ut/