If we are going to reach the UN’s Global Goals and Agenda 2030, we need to innovate in the broadest sense. Whether you are a startup, intermediary or corporate, working in the public sector, civil society, academia or a government agency, there is something at this event for everyone. We all need to be part of the innovation journey.

Samhällsutmaningen som cancer utgör kräver nya angreppssätt – vi på Nollvision cancer arbetar missionsdrivet mot visionen av att ingen ska dö till följd av cancer och att fler ska leva längre och bättre med stöd av Vinnova och vi består av aktörer längs hela kejdan som berörs av utmaningen.

Den 17–20 januari anordnas Sweden Innovation Days. Under dag två den 18:e januari hålls fokus på ’Preventative health and well-being’.

Ebba Hallersjö Hult tillsammans med Magnus R. Björsne (PhD, MBA, Assoc. Prof. Executive Director på AstraZeneca BioVentureHub) pratar under programpunkten ”The magic of collaboration – Joining forces for the future to reach UN SDG 3”.

I samband med detta och Sweden at Expo 2020 in Dubai anordnar Vinnova den 18:e januari ett internationellt seminarium där Dan Hill berättar om Vinnovas missionsdrivna arbete och publikationen ”Mission-oriented innovation in Sweden – a practice guide by Vinnova” lanseras.

Det här är vi

Nollvision cancer ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Om Nollvision cancer
Följ länk

Med stöd från Vinnova

Nollvision cancer får finansiering av Vinnova, som en del av deras satsning på visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta utmaningar på hälsoområdet.

Visionsdriven hälsa
Följ länk