I senaste numret av Onkologi i Sverige intervjuades flera personer i Nollvision cancers kärnteam. Om starten, visionen, hur den ska bli verklighet och vikten av samarbete och delaktighet för att få till en förändring.

Vår vision är att ingen ska behöva dö i cancer i Sverige och vårt ovanliga samarbete går ut på att undersöka vad vi behöver göra för att nå dit.

Journalisten Evelyn Pesikan har pratat med Hans Hägglund, Suzanne Håkansson, Ebba Hallersjö Hult, Simon Ekman, John-Erik Bergkvist, Mia Rajalin och Per Nylund om deras roller och förhoppningar för Nollvision cancer. Men också om konkreta insatser och samverkansformer.

Det här gör vi

Nollvision cancer utmanar rådande ekosystem och knyter samman nya. Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Om Nollvision cancer
Följ länk

Onkologi i Sverige

En tidning om svensk cancervård, från preklinisk forskning till palliativ vård. I nummer 3 2021 intervjuades flera i Nollvision cancers kärnteam.

Till Onkologi i Sverige
Följ länk