Den 28–31 januari hölls 2020 World Conference on Lung Cancer digitalt. Nollvision cancers Hans Hägglund och Ebba Hallersjö Hult intervjuades om den svenska innovationsmiljön som ska bidra till systemtransformation i vården.

På kongressen samlades forskare, läkare och patientföreträdare för att dela kunskap och lära av varandra. Nollvision cancer deltog via Lung Ambition Alliances virtuella monter, med en film där Hans Hägglund och Ebba Hallersjö Hult berättade om Nollvision cancer och vad som krävs för att nå visionen om att ingen ska behöva dö av cancer.

Det globala initiativet Lung Ambition Alliance är medgrundat av AstraZeneca, som också är en av initiativtagarna till Nollvision cancer. Övriga medgrundare är Global Lung Cancer Coalition (GLCC), International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) och Guardant Health.

Ingen ska behöva dö av cancer

Nollvision cancer utmanar rådande ekosystem och knyter samman nya. Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom.

Om oss
Följ länk

Den ambitiösa visionen

Ingen ska behöva dö av cancer, och fler ska leva längre och bättre. Hur ska det bli sanning?

Så ska vi nå nollvisionen
Följ länk