Med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och tillgänglighetssatsningar har cancervården kommit en bit på vägen de senaste åren. Nu ska fokus läggas på forskning och innovation. Bland annat genom Nollvision cancer.

Porträtt på Hans Hägglund, nationell cancersamordnare

Nollvision cancer ska vara en visionsdriven innovationsmiljö. Men vad innebär det? Hans Hägglund, projektledare, berättar:
– Nollvision cancer ska vara en miljö för att integrera forskning och innovation i hälso- och sjukvården. Vi vill gå från dagens öar av initiativ till ett större samarbete, där alla drivs av samma vision – att få färre att insjukna i cancer och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom. Tillsammans kan vi skapa ännu större nytta för patient och samhälle.

Vi vill gå från dagens öar av initiativ till ett större samarbete, där alla drivs av samma vision – att få färre att insjukna i cancer och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom.

Hans beskriver Nollvision cancer som en katalysator, där patient, vård, akademi, industri och politik kommer närmare varandra. Innovationsmiljön vill vässa samverkan, inte skapa ett parallellt system.
– Det kan till exempel vara genom att vi för ihop projekt som inte är synkroniserade, sätter fokus på frågan, eller finansierar bra idéer och lösningar som inte testats eller diskuterats tidigare.

Samtidigt som det handlar om att komma närmare varandra, så blickar Hans långt fram. Nationellt och internationellt. Ett av Nollvision cancers mål är nämligen att Sverige ska bli världsledande på prevention, tidig upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för personcentrerad uppföljning. Lika gärna som läkemedel, genterapi eller snabbare diagnostik, kan det handla om nya arbetsprocesser, register och sätt att analysera data. Han pratar om en systemtransformation, att våga utmana det befintliga.
– Den tekniska utvecklingen har gått snabbt. Vi behöver utvärdera och ompröva om de organisatoriska systemen som finns faktiskt är aktuella idag.

En lite kortare framåtblick gäller Nollvision cancers egen organisation. Cancer är ett tufft ämne och det gäller att hålla energin uppe.  
– Att vi håller i och håller ut, fortsätta vara engagerade. Men också att se till att intresset för oss inte svalnar. Vi vill att det ska bli fler partners i miljön, och att vi får tillräckligt med ekonomiska muskler för att fortsätta utveckla vården.

Det är en fråga som borde komma tidigt – vilka mål patienten har med livet. Så att det blir ett liv med innehåll efter en tuff behandling.

Att ingen ska bli sjuk i cancer är inte så troligt. Men att ingen ska behöva dö av cancer, det tror Hans går att nå. Det gör dock en fråga allt mer påtaglig. Till vilket liv räddar vi patienterna?
– Fokus har varit på att behandla patienten på bästa sätt och sen följa upp att patienten inte kommer tillbaka. Nu blir det runt om allt viktigare – att återgå till sitt arbete, ha ett socialt liv, äta, dricka och må bra. Det är en fråga som borde komma tidigt – vilka mål patienten har med livet. Så att det blir ett liv med innehåll efter en tuff behandling.

Det här är Nollvision cancer

Vi har en vision om att minska insjuknande och transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. För att sträva mot visionen krävs innovativa lösningar och arbetssätt inom flera delar av samhället.

Om oss
Följ länk

Ingen ska behöva dö av cancer

Vi har tagit oss an uppgiften att göra cancer till en botbar eller kronisk sjukdom. Det gör vi med hjälp av mätbara mål och systematiskt arbete.

Så ska vi nå nollvisionen
Följ länk